Overname dossiers bij overstappen van arbodienst

20-05-2020

Welke kosten worden er in rekening gebracht als je klant overstapt naar een andere arbodienst terwijl er lopende ziektedossiers zijn? Wij hebben in kaart gebracht hoe onze preferred suppliers daarmee omgaan en welke kosten zij daarbij in rekening brengen.

ArboNext

ArboNext rekent geen kosten bij een overname van een verzuimdossier als de verzuimduur korter is dan 6 weken. Bij een verzuimduur langer dan 6 weken wordt eenmalig € 465 in rekening gebracht. Het kan wel zo zijn dat de oude arbodienst kosten in rekening brengt bij de werkgever die besluit om over te stappen. De werkgever moet bij de overstap een machtiging ondertekenen om het dossier te laten overdragen aan ArboNext. De kosten die daar eventueel mee gemoeid zijn, vergoedt de werkgever aan de oude arbodienst. Belangrijk om hierbij op te merken is dat ArboNext voor de periode dat de verzuimbegeleiding niet door ArboNext is verzorgd, geen Poortwachtergarantie geeft. ArboNext zal bij een overname dossier dan ook de Poortwachtergarantie intrekken.

ArboNext start vervolgens de begeleiding conform de activiteiten zoals opgenomen in het pakketoverzicht Nedasco: de volledige 104 weken verzuimbegeleiding. Blijkt dat er aanvullende medische informatie moet worden opgevraagd of dat ArboNext een aanvullende interventie wil inzetten, dan komen deze kosten voor rekening van de werkgever. Dit valt buiten de overdracht van de oude arbodienst naar ArboNext als arbodienst. Deze kostenafspraak is uitsluitend van toepassing voor klanten van Nedasco die kiezen voor het all-in pakket.

Perspectief

Bij Perspectief is het afhankelijk van het dossier hoeveel tijd er in rekening gebracht wordt. Gemiddeld is dit:

 • 1 keer (max) 10 min à € 19,00 voor het opstellen van de machtiging;
 • 1 keer (max) 10 min à € 19,00 voor het verwerken van de machtiging en het toesturen naar de vorige arbodienst;
 • 1 keer 10 min à € 19,00 voor het verwerken van het verzuimdossier.

Hierbij komen de kosten voor het nabellen á € 9,50 per 5 minuten. Deze kosten worden niet doorberekend bij het All-in pakket.

Vervolgens wordt de factuur voor het opvragen van de dossiers van de vorige arbodienst, in rekening gebracht bij de werkgever.

Richting

Richting brengt geen kosten in rekening, tenzij het dossier niet op orde is. Dit is bijvoorbeeld zo als er al lange tijd zieken zijn, maar deze nog geen bedrijfsarts hebben gezien. Richting stelt in die situatie voor om het dossier over te nemen en op verrichtingenbasis te factureren. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er geen Poortwachtersgarantie is.

Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak verwijst naar de algemene voorwaarden en beschrijft nog een aantal extra zaken op het aanmeldformulier, te weten:

 • Kosten voor intake en overname van lopende ziektegevallen langer dan vijf weken (per ingangsdatum) bedragen € 201,55 per ziektegeval. Zorg van de Zaak behoudt zich het recht voor om de volgende kosten in rekening te brengen:
  • Als de arts zich moet inlezen in het dossier:
   • Bevindingen / begeleiding vorige arts;
   • Informatie van behandelaar of andere relevantie informatie.
  • In combinatie met een 1e uitgebreid spreekuur.

Over het algemeen worden deze kosten alleen in rekening gebracht bij complexere, langduriger gevallen dan 5 weken. Het gaat bovendien om eenmalige kosten. Daarna geldt het tarief zoals afgesproken in het contract (in abonnement of verrichtingen). Daarnaast is er nog de administratieve overdracht van een medisch dossier tussen arbodiensten. Daar is een vast bedrag voor vastgesteld. In 2020 is dat € 40,55.

Arbodienst in de Nedasco Inkomentool

Bij het maken van een offerte in de Inkomentool op NSN kies je voor één van de arbodiensten. Je vindt hier ook de jaarlijkse tarieven van de arbodiensten. De tarieven die hierboven zijn genoemd voor het overnemen van een dossier staan los van de jaarlijkse tarieven die in de Inkomentool worden genoemd.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar inkomen.offerte@nedasco.nl of bel 033 – 46 70 862.