Nieuwwaarde, aankoopwaarde of dagwaarde?

20-05-2020

Verzekeringen voor roerende zaken keren een vergoeding uit. Maar wat krijgt jouw klant eigenlijk vergoed: de aankoopwaarde, de nieuwwaarde of de dagwaarde? Wat is het verschil tussen die drie en hoe gaat Nedasco hiermee om?

De drie waarden in het kort

Allereerst: nieuwwaarde is niet hetzelfde is als aankoopwaarde. De aankoopwaarde is wat een zaak bij aankoop kostte. De nieuwwaarde is wat die zaak nu kost. Een voorbeeld:

Op 1 mei 2018 koopt meneer de Bruijn een mobiele telefoon voor € 600. Nu, 2 jaar later, is hetzelfde toestel in prijs gedaald en kost het nog maar € 300. De aankoopwaarde is dus € 600 en de nieuwwaarde € 300.

Dan de dagwaarde. Die bestaat uit de (huidige) nieuwwaarde minus een afschrijving. Verzekeraars bepalen de dagwaarde aan de hand van zogenaamde afschrijvingslijsten. Daarop staat na hoeveel jaar allerlei zaken zijn afgeschreven. De afschrijving hangt af van de zaak. Een massief eiken bankstel gaat nu eenmaal langer mee dan een paar schoenen. Iedere verzekeraar hanteert zijn eigen afschrijvingslijst.

Wat wordt er vergoed?

Als de dagwaarde wordt bepaald, moet dus bekend zijn wat de nieuwwaarde is en binnen hoeveel tijd de zaak is afgeschreven. Terug naar het voorbeeld:

Meneer de Bruijn laat het 2 jaar oude toestel tijdens de afwas in het sop vallen en meldt de schade. Het toestel blijkt niet meer te herstellen. De particuliere mobiele telefoon is in 3 jaar afgeschreven, dus 33,3% per jaar. De dagwaarde is dus € 300 (nieuwwaarde) minus 66,6% (afschrijving) is € 100,20.

Elke verzekeraar heeft verder zijn eigen dagwaardebepaling in de voorwaarden opgenomen. Bij sommige worden bepaalde zaken altijd op dagwaarde vergoed, bij andere alleen als de zaken zijn opgeslagen. De meest voorkomende (en lastigste) bepaling is dat de dagwaarde wordt uitgekeerd wanneer de zaak onder de 40% van de nieuwwaarde komt.

Wat doet Nedasco?

Nedasco gebruikt bij het bepalen van de vergoeding de nieuwwaarde en niet de aankoopwaarde. Dit heeft te maken met het indemniteitsbeginsel, het uitgangspunt dat een verzekerde er bij schade niet financieel op vooruit mag gaan. Dit zou immers een perverse prikkel zijn. Er moet daarom een bedrag betaald worden waarvoor de verzekerde de zaak terug kan kopen in dezelfde staat en ouderdom als die het had vlak voor de schade. Weer terug naar het voorbeeld: Meneer de Bruijn kan het toestel dat hij had tegenwoordig kopen voor € 300. Zou hij de aankoopwaarde (€ 600) vergoed krijgen, dan zou hij er financieel € 300 op vooruit gaan.

Hier lees je meer over dagwaarde

Wil je weten hoe en of de dagwaarde van toepassing is voor jouw klant? Je kunt die informatie vinden in de polisvoorwaarden. De afschrijvingslijsten kun je terugvinden op NSN onder Downloads.