Nieuw! Volmacht Markel

15-01-2020

We beginnen het jaar goed! Sinds begin januari 2020 heeft verzekeraar Markel een volmacht aan ons verleend voor een deel van hun verzekeringen. Markel Nederland is onderdeel van Markel Insurance S.E. uit München, maar heeft een kantoor in Rotterdam. Mondiale expertise dus, maar met een lokale bediening in Nederland.

Wie is Markel?

Markel Nederland bestaat uit een groep van 20 gespecialiseerde medewerkers met een ruime ervaring in het verzekeringsvak. Hierdoor zijn ze in staat om snel en adequaat te accepteren en een pro-actieve en zelfstandige schadebehandeling te garanderen.

Wat betekent deze samenwerking voor onze klanten?

Onze klanten krijgen toegang tot een breder pallet aan zakelijke verzekeringen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een ruime dekking voor de risico’s die ondernemingen lopen om aangesproken te worden voor beroepsfouten. Enkele highlights:

 • Overzichtelijke polissen;
 • Standaard inloop indien elders verzekerd geweest;
 • Nameldingstermijn van 4 maanden;
 • Geen aanvullende uitsluiting voor aansprakelijkheid met betrekking tot hard-/software en cyberrisico’s;
 • Dekking voor voormalige verzekerden;
 • Vrijheid leveringsvoorwaarden;
 • Regeling eigen risico bij schikken;
 • Bijzondere regeling samenloop: een omstandigheid of aanspraak wordt altijd in behandeling genomen, ongeacht of er een soortgelijke verzekering bestaat.

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het mogelijk om de volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (Het kantoorrisico);
  • Dekking voor zaak- en letselschade op het gebied van algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en (plotselinge) milieuaansprakelijkheid.
 • Rechtsbijstandsrisico Vangnet voor Verweer (VVV);
  • Dekking voor kosten van juridische hulp. Dit wordt uiteindelijk behandeld door DAS.
 • Cyberrisk;
  • Dekking tegen gevolgen van verlies van persoonsgegevens, DDoS aanvallen, hacking, cyberafpersing en hiermee verband houdende bedrijfsschade.
 • Schadeverzekering voor werknemers.
  • Als werkgever ben je verzekerd voor schade die de werknemer lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval. De verzekering geeft invulling aan de verzekeringsplicht die de werkgever heeft richting zijn werknemers. De schadeverzekering voor werknemers biedt niet alleen dekking tegen verkeersongevallen tijdens werktijd, maar ook voor andere schadegevallen. Denk hierbij aan opgelopen schade tijdens woon-/werkverkeer of bedrijfsopleidingen (mede) georganiseerd of gefinancierd door de werkgever.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het ook mogelijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten van Markel. Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken op het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is beschikbaar voor:

 • Verenigingen en stichtingen;
 • Vereniging van Eigenaren;
 • Bestuurders en commissarissen besloten en naamloze vennootschappen.

Vragen, direct afsluiten of offreren?

Voor het aanvragen van een offerte kun je een ingevuld aanvraagformulier sturen naar acc.bedrijven@nedasco.nl. Het aanvraagformulier kan je downloaden via Productaanbod binnen het Nedasco ServiceNet. Zoek het product van Markel op waar je een offerte voor wil aanvragen en klik op Bekijk details.

Na het aanvragen van een offerte ontvang je deze van ons via e-mail. Graag ontvangen wij een getekende offerte retour samen met het door de klant ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Wacht niet te lang met aanvragen, het is niet mogelijk om een voorlopige dekking af te geven. Als de aanvraag is geaccepteerd verzenden wij de polis. Houdt er rekening mee dat verzekeringen van Markel niet mee doen aan de pakketkorting van het Nedasco Optimaal Pakket Zakelijk.

Nog geen klant van Nedasco? Neem dan contact op met onze Sales afdeling via 033 – 46 70 910 of sales@nedasco.nl.