Nieuw: collectieve (zakelijke) zorgverzekering via Nedasco

29-08-2018

Wij vinden het belangrijk om zorg en inkomen te overbruggen. Preventieve zorg heeft namelijk voordelen voor de gezondheid van de werknemers en voor de organisatie. Daarom bieden wij nu een nieuw product aan die in teken van preventie staan, namelijk de collectieve zorgverzekeringen van VGZ voor de zakelijke markt.

Als adviseur kunt u vanaf nu via Nedasco collectieve zorgverzekeringen van VGZ aan werkgevers aanbieden. VGZ werkt exclusief met serviceproviders om hun zakelijke zorgverzekeringslijn aan te bieden. Wij als Nedasco zijn blij met de mogelijkheid om deze service aan te bieden.

VGZ is uniek in het aanbieden van zakelijke lijnen, die naast de collectiviteitskorting ook extra zorgbudgetten voor bepaalde behandelingen beschikbaar stelt. Dankzij onze afspraken met VGZ kunt u nu uw portfolio vergroten en nog beter inspelen op de behoefte van uw klanten.

Zorg- en verzuimdata in beeld

Voor de werkgevers is deze lijn interessant door de extra hoge dekkingen op arbeidgerelateerde vergoedingen zoals fysiotherapie en preventie. Werkgevers kunnen bovendien rapportages op basis van eigen data uitdraaien. Die geven de zorg- en verzuimdata van de organisatie weer en laten zien waar de knelpunten zitten. Dat maakt het mogelijk om gerichte interventies op organisatie- en werknemersniveau in te zetten. Deze data wordt beschikbaar gesteld voor werkgeverscollectiviteiten met meer dan 100 deelnemende werknemers.

Gezondheidscheck en leefstijladvies

VGZ verbreedt niet alleen de dekking, maar besteedt ook aandacht aan preventie. Op het Gezond Leven platform kunnen medewerkers een Leefstijl Check uitvoeren en persoonlijk zorgadvies ontvangen. Zo kunnen ziekten en aandoeningen tijdig opgespoord of voorkomen worden. De verzekering geldt voor de medewerkers en ook voor hun gezinsleden.

De premie, voorwaarden en vergoedingenoverzichten worden medio oktober/november bekendgemaakt.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling Zorg van Nedasco. Dit kan via telefoonnummer 033 – 46 70 870 of zorg@nedasco.nl.