Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering breidt uit met risicodrager Quantum Leben

24-04-2024

Het aantal risicodragers van de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering is uitgebreid met Quantum Leben. Naast a.s.r. en Avéro Achmea komt de teller hiermee op drie.

Populariteit verzuim ontzorgverzekeringen stijgt
Uit recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars is gebleken dat de populariteit van verzuim ontzorgverzekeringen fors is gestegen. Het aantal afgesloten verzekeringen ligt 146% hoger dan een jaar geleden.

Toegevoegde waarde verzuim ontzorgverzekering
Bij een verzuim ontzorgverzekering worden niet alleen de verzuimkosten vergoed, de ondernemer krijgt ook begeleiding bij zieke werknemers. Uiteindelijk leidt deze begeleiding tot meer controle op langdurig verzuim.

5 voordelen van de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering

  1. Werkgevers ervaren meer zekerheid door een stabiele premie. Het effect van eigen verzuim telt namelijk maar gedeeltelijk mee.
  2. Met slechts één (verzuim)melding in het systeem wordt elke betrokkene geïnformeerd.
  3. Een werkgever krijgt een vaste casemanager. Dat betekent: korte lijntjes en meer grip op het verzuim.
  4. Wanneer de werkgever de adviezen opvolgt van de bedrijfsarts en verzekeraar, volgen er geen loonsancties.
  5. Werkgevers profiteren van een unieke samenwerking tussen arbodienst ArboNext en casemanagementbureau Be Suitable.

Vragen?
Ga naar www.nedasco.nl/vov of neem contact op met je klantteam.