Naverrekeningen zakelijke schadeverzekeringen binnenkort van start

26-03-2019

De naverrekeningen gaan binnenkort weer van start. Dit jaar pakken we het anders aan. De manier waarop ondernemers gegevens door kunnen geven verandert. Met dit bericht informeren wij jou over de veranderingen. Ook geven wij nog wat extra informatie over het naverrekenen: wat het inhoudt en waarom we het doen.

Let op! Dit bericht betreft alleen de zakelijke schadeverzekeringen. Helaas is het voor inkomensverzekeringen nog niet mogelijk om de naverrekening op te starten. Deze vertraging hebben wij opgelopen door knelpunten in de ontwikkeling. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor jou als adviseur. We doen er alles aan om het naverrekenen zo snel mogelijk te starten. Zodra wij meer weten, ontvang je hierover bericht. Alvast bedankt voor je begrip.

Aanleveren van cijfers verandert
Jouw klanten ontvangen een uitnodiging om de gegevens voor de naverrekening in te vullen op Nedasco.nl. Op de website vult de klant gegevens in die van toepassing zijn op de verzekeringen waar wij de premie opnieuw van willen vaststellen of naverrekenen.

Deze nieuwe manier van doorgeven is voor de klant:
– klantvriendelijker;
– sneller.

De adviseur krijgt:
– overzicht in de status van de naverrekeningen in zijn portefeuille;
– meer terugkoppeling over de communicatie met de klanten.

Wat bedoelen wij met naverrekenen?
Voor enkele zakelijke schadeverzekeringen vragen wij bedrijfsgegevens op voor de periodieke naverrekening of premievaststelling.

Dit doen wij voor de volgende verzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen
  • Wegam(Schadeverzekering voor verkeer)
  • Schadeverzekering voor werknemers
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Goederentransportverzekering
  • (Machinebreuk-)Bedrijfsschadeverzekering
  • Collectieve ongevallen
  • Collectieve zakenreisverzekeringen

Waarom naverrekenen?
De premie die een ondernemer in een lopend verzekeringsjaar betaalt, is de voorschotpremie. Deze premie wordt berekend op basis van de gegevens van zijn bedrijf die op dat moment beschikbaar waren. Maar die gegevens veranderen. Het aantal medewerkers van een bedrijf stijgt het ene jaar en daalt het volgende jaar. De loonkosten, omzet, (bruto)winst en kosten veranderen mee. Pas na afloop van het kalenderjaar weet de ondernemer precies hoeveel medewerkers hij in dienst had, hoeveel loon hij betaalde en hoe hoog de omzet, (bruto)winst en de kosten waren. De ondernemer dient deze gegevens bij ons aan te leveren.

Verrekening oude premie en nieuwe voorschotpremie
Bij de naverrekening wordt op basis van de precieze gegevens de premie van het afgelopen jaar berekend. Tegelijkertijd wordt de nieuwe voorschotpremie voor het lopende jaar vastgesteld, ook gebaseerd op de gegevens van het jaar daarvoor. Wanneer een ondernemer vooraf te veel premie betaalde, krijgt hij geld terug. Als hij vooraf te weinig premie betaalde, moet hij premie bijbetalen. Daarover krijgt hij van ons bericht.

Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen over het naverrekenen? Neem dan contact op met:

Acceptatie Bedrijven (zakelijke schadeverzekeringen)
T 033 – 46 70 820
E naverrekeningen.bedrijven@nedasco.nl

Acceptatie Inkomen (inkomensverzekeringen)
T 033 – 46 70 860
E inkomen.naverrekeningen@nedasco.nl