Let op: aangepaste werkwijze uitbetaling schade

29-03-2018

Eerder kon u lezen over het belang van het vermelden van het juiste rekeningnummer (IBAN) op het schadeformulier. Als dit niet wordt vermeld, zorgt dit voor een vertraging in de schadeafwikkeling. Omdat wij het rekeningnummer (IBAN) bij u als adviseur moeten opvragen. Meestal ontvangen wij dan hetzelfde rekeningnummer (IBAN) als waarvan de premie wordt afgeschreven..

Andere werkwijze

Met het oog op een snelle schadeafhandeling hebben wij besloten om een andere werkwijze te hanteren. Als er op het schadeformulier geen rekeningnummer (IBAN) staat, dan maken wij voortaan bij uitbetaling van de schade gebruik van het bij ons bekende rekeningnummer (waarvan de premie automatisch wordt afgeschreven). Dit doen wij alleen als:

  • er sprake is van automatische, maandelijkse incasso;
  • deze incasso de maanden voor de schadebetaling goed is gelukt (er is geen sprake van stornering van de premie);
  • het schadebedrag niet hoger is dan € 2.500.

In alle andere gevallen nemen wij alsnog contact met u op (als het rekeningnummer niet is aangegeven op het schadeformulier).

Wilt u dat wij het schadebedrag op een ander rekeningnummer uitkeren dan waarvan wij de premie incasseren? Noteer dit andere rekeningnummer dan op het schadeformulier.