Leegstand bij een bedrijfspand: Wat nu?

25-07-2018

Is het bedrijfspand van uw zakelijke relatie leeg komen te staan? En is het pand via ons verzekerd? Geeft u dit dan direct aan ons door. Brandverzekeraars zijn namelijk erg terughoudend in het verzekeren van leegstaande panden.

Leegstaande panden hebben namelijk meer kans op schade, door bijvoorbeeld brand, diefstal of illegaal gebruik zoals hennepteelt. Verzekeraars hebben voor de brandverzekering ieder een eigen acceptatiebeleid. De dekking en de verzekeringstermijn worden vaak beperkt en ook kunnen de premie en het eigen risico verhoogd worden. Wij informeren u graag over de voorwaarden van de verschillende verzekeringen.

Verhoogd risico

Naar schatting staat 20-25% van de bedrijfspanden voor kortere of lagere tijd leeg. De volgende panden hebben een verhoogd schaderisico:

  • slooppanden;
  • panden met een slecht schadeverleden;
  • panden die slecht zijn onderhouden;
  • panden die lange tijd leegstaan;
  • panden waar weinig of geen maatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen;
  • panden die gekraakt zijn.

Wat kunt u doen?

Samen met uw klant kunt u deze checklist doornemen. Hierin vindt u o.a. welke vragen u moet stellen. En maatregelen die de eigenaar kan nemen. Wij beschikken dan over informatie om het risico op schade in te schatten en u verder te informeren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

Bedrijvendesk

T 033 – 46 70 820 (mutaties)
T 033 – 46 70 821 (offertes)
E acc.bedrijven@nedasco.nl
E wagenparken@nedasco.nl