Laat je klant niet onnodig schrikken

19-03-2020

Voor de betaling van verzekeringspremies gelden allerlei regels. Zolang alles netjes op tijd gebeurt, zal jouw klant daar weinig van merken. Maar als de premiebetalingen anders verlopen dan gebruikelijk, zoals nu met het coronavirus, kan hij onverwacht problemen krijgen. Het is aan jou en aan Nedasco om dat te voorkomen.

De premie voor een schadeverzekering moet jouw klant binnen 21 dagen betalen. Doet hij dat niet, dan zijn de volgende stappen: 1. Een betalingsherinnering met daarin een waarschuwing dat zijn dekking opgeschort wordt, 2. een mededeling dat de dekking opgeschort is, 3. een waarschuwing voor een incassoprocedure en 4. het daadwerkelijk in handen geven van de incasso aan een incassobureau. Ook jij wordt van die stappen op de hoogte gesteld.

Verkeerde verwachtingen

Het kan heel goed zijn dat jouw klant niet van bovenstaande stappen op de hoogte is. Begrijpelijk. Maar hij kan daardoor in bepaalde situaties verkeerde verwachtingen hebben. Om hier een beeld bij te vormen: een klant had zijn kwartaalpremie voor de autoverzekering eind december betaald moeten hebben, maar dat is niet gebeurd. Omdat hij zijn auto op 20 januari verkocht heeft, lijkt het hem logisch dat wij de premies van de oude en de nieuwe autoverzekering met elkaar verrekenen. Daar wacht hij op. Daarom legt hij alle herinneringen, aanmaningen en waarschuwingen naast zich neer. ‘Dat is op mij niet van toepassing’, denkt hij. Helaas klopt zijn redenering niet. Nedasco verrekent nooit. Een klant moet altijd de volledige premie betalen. Als daar een correctie op moet komen, ontvangt hij een creditnota. Te veel betaalde premie krijgt hij dan direct teruggestort. En dit is voor jou als tussenpersoon real time terug te zien op NSN.

Misverstand voorkomen

Het probleem is dat Nedasco de redenering van de klant niet kent en pas laat weet dat hij zijn auto verkocht heeft. Onze procedures lopen dus gewoon door en op een gegeven moment wordt de incasso gestart, terwijl de klant eigenlijk te goeder trouw is. Een misverstand dat voorkomen had kunnen worden als iemand op tijd contact opgenomen had met de klant. Wie? Ja, jij als tussenpersoon of wij als Nedasco. Maar in dat geval moeten we wel jouw toestemming hebben om je klant te benaderen.

Toegevoegde waarde

Voorkom dat jouw klant de schrik van zijn leven krijgt en houd goed in de gaten wie een probleem kan krijgen door een betalingsachterstand. Je krijgt daarvan regelmatig een overzicht van Nedasco. Door tijdig contact op te nemen met je klant kun je je toegevoegde waarde bewijzen. Je hebt bovendien weer een mooi moment om de verzekeringsbehoefte van je klant te peilen of om te kijken hoe jij je klant kunt helpen in deze onrustige tijden.

Toestemming voor contact

Tot voor kort leek het nog zo ver van ons vandaan, het coronavirus. Maar in korte tijd is er al veel veranderd. Waar er eerst nog geen vuiltje aan te lucht was, krijgen je klanten nu ineens met een andere situatie te maken. Een situatie die er voor kan zorgen dat er een betalingsachterstand ontstaat. Trek op tijd aan de bel. ‘Let een beetje op elkaar’, dat is ook wat de regering op dit moment aan ons vraagt.

Wil je liever dat Nedasco (ook) contact opneemt met je klant als door een betalingsachterstand zijn dekking wordt opgeschort of een incasso van start gaat? Geef ons dan toestemming om jouw klant te benaderen. Al 400 kantoren gingen je voor.
Je kunt toestemming geven door te bellen met 033 – 46 70 920 of te mailen naar incasso@nedasco.nl.