Kiezen of delen; Mandeligheid in de praktijk

24-05-2022

In februari was het weer zo ver: de schutting om. Kopje koffie drinken met de buren en een plan maken over de nieuwe schutting. Zelf plaatsen of laten doen? En wie gaat dat betalen? De schoolpleinwijsheid “samen spelen, samen delen” leek de conclusie. Want iedere keer dat het flink stormt, vliegt naast de dakpannen en losgerukte takken ook de mandeligheid je om de oren. Mandeligheid betekent, wat simpel gesteld, een soort van gedeeld eigendom. En die schutting valt daar nu net onder. Maar wie bepaalt dat samen delen eigenlijk en wat zijn de gevolgen hiervan?

De totstandkoming van mandeligheid
Het verschijnsel mandeligheid is geregeld in de wet, boek 5, titel 5 BW. Hierin wordt, in het kort, omschreven dat een zaak gedeeld eigendom wordt wanneer deze zaak meerdere erven raakt en tot gemeenschappelijk nut is. De hierboven genoemde schutting valt natuurlijk bij uitstek onder deze omschrijving.

De gevolgen voor schadevergoeding en eigen risico
In geval van schade aan de schutting moeten beide buren bijdragen in de kosten. In artikel 65 van boek 5, titel 5 BW is bepaald dat alle eigenaars een plicht hebben om de gedeelde zaak in geval van schade te vernieuwen. En dat brengt soms problemen met zich mee. Want als een buurman de schutting op zijn kosten heeft laten plaatsen, wil deze bij schade ook het hele schadebedrag ontvangen. Op basis van mandeligheid heeft wij echter maar recht op de helft. En wat als een van beide buren niet mee wil werken aan het herstel? Dan blijft de andere buur met de schade zitten.

Daarnaast, ervan uitgegaan dat beide buren een opstal- of inboedelverzekering hebben die dit dekt, kunnen de aangesproken verzekeraars ook beiden een eigen risico voor storm in mindering brengen. Het lijkt logisch dat wanneer je maar de helft van de schade kan claimen, je ook maar de helft van het eigen risico in mindering brengt. Zo werkt het echter bij de meeste verzekeraars niet. Hoewel je maar aanspraak kunt maken op de helft van de totale schutting, is jouw kant wel helemaal van jou en is ook het hele eigen risico van toepassing. Ook Nedasco rekent in dergelijk geval het totale eigen risico bij storm.

Geen gedeeld eigendom
Een schutting kan ook geen gedeeld eigendom zijn. Bijvoorbeeld wanneer de schutting tussen het erf van de verzekerde en de grond van de gemeente staat. Of wanneer de schutting helemaal op eigen grond is gezet. Dat heeft natuurlijk wel het nadeel dat het erf van de verzekerde wat kleiner wordt. Maar de verzekerde krijgt wel meer uitgekeerd bij schade, maar hij zal het schadebedrag ook alleen moeten betalen in plaats van de helft. Het is uiteindelijk aan de verzekerde om te bepalen hoe hij de schutting wil plaatsen.

Meer lezen?
Wil je de precieze tekst over mandeligheid lezen? Dat kan, onder andere, op de website wetten.overheid.nl

Heb je nog vragen?
Dan staan wij je natuurlijk graag te woord op 033 – 46 70 890 of via brandvaria.schade@nedasco.nl