Jagersbewijs wordt niet meer afgegeven

16-06-2020

Aan jagen zijn specifieke risico’s verbonden. Wie een jachtvergunning wil, moet daarom over een goede aansprakelijkheidsverzekering beschikken met een dekking voor het jagersrisico. Met de introductie van de Wet Natuurbescherming zijn de regels daarvoor aangepast.

Wat is er veranderd voor de jachtvergunning?

De regels voor de jachtvergunning waren vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Deze wet is opgegaan in de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht werd. De nieuwe wet houdt enkele veranderingen in voor de aansprakelijkheid van jagers.

  • Voorheen moest een jager bij de aanvraag van de jachtvergunning een speciaal verzekeringsbewijs kunnen overleggen. Ook Nedasco gaf dergelijke jagersbewijzen af. Onder de nieuwe wet moet de jager voor een jachtvergunning gewoon een geldige aansprakelijkheidspolis laten zien waaruit blijkt dat het jachtrisico is verzekerd. Nedasco hoeft de Nederlandse jagersbewijzen daarom niet meer af te geven. Alleen voor jagers die in Duitsland gaan jagen, geven we op aanvraag nog een Duits jagersbewijs af;
  • Vroeger mocht je als jager nog ‘meeliften’ op de vergunning – en de verzekering – van een jager in het gezelschap. Nu moet elke jager een eigen jachtvergunning hebben en daarmee ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het jagersrisico. De verzekerde som voor het jagersrisico bedraagt minimaal € 1.000.000,-;
  • Een benadeelde heeft nu een rechtstreeks vorderingsrecht. Dat betekent dat degene aan wie letsel of schade is toegebracht zich voor een schadevergoeding rechtstreeks mag wenden tot de verzekeraar van de jager. Dit is bijvoorbeeld ook zo bij de WA autoverzekering.

Meer informatie

Mocht je hier nog vragen over hebben, stel die dan gerust aan de particuliere afdeling Brand/Varia door te mailen naar acc.brandparticulieren@nedasco.nl of bel 033 – 46 70 960.