Hoe wordt een aanvraag met strafrechtelijk verleden behandeld?

23-04-2019

Bij het aanvragen van een verzekering, komt het voor dat een klant gevraagd wordt of er sprake is van een strafrechtelijk verleden. Is het antwoord ‘ja’, dan moet hij/zij dit toelichten.

Waarom moet het strafrechtelijk verleden gedeeld worden?

Niet iedereen vindt het prettig om informatie over een strafrechtelijk verleden te delen. Toch is een toelichting van belang om een goede afweging te maken over het verzekeringsrisico.

Wat wordt er gedaan met de informatie?

Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie. Gegevens over strafrechtelijk verleden vallen namelijk onder de AVG wetgeving, onder bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Deze wettelijke uitzondering staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 928 lid 5.

Door wie wordt een aanvraag met strafrechtelijk verleden behandeld?

Aanvragen waarbij sprake is van een strafrechtelijk verleden, zijn zichtbaar voor onze acceptanten. Echter worden deze aanvragen alleen behandeld door specifiek hiervoor aangewezen collega’s. Wil een relatie de toelichting op een strafrechtelijk verleden extra vertrouwelijk laten behandelen? Dan mag jouw klant de informatie rechtstreeks naar onze Functionaris Gegevensbescherming sturen. Lees hieronder hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe komt de aanvraag bij de Functionaris voor Gegevensbescherming?

Vermeld bij de toelichting op het aanvraagformulier: volgt via FG. Stuur de toelichting per e-mail via gegevensbescherming@nedasco.nl of per post toe. Ons postadres is Postbus 59, 3800 AB Amersfoort. Vergeet niet om op de envelop te vermelden dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Vragen?

Heb je vragen over de behandeling van aanvragen met een strafrechtelijk verleden? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@nedasco.nl.