Inlooprisico bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

19-12-2018

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) biedt pas dekking als de omstandigheid, de aansprakelijkstelling en de schademelding/-claim binnen de verzekerde periode vallen. Maar schade kan ook ontstaan door activiteiten die eerder plaatsvonden. Dat zogenaamde inlooprisico kan meeverzekerd worden.

Voor- of inlooprisico

Een ondernemer die een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) afsluit, kan al enige tijd activiteiten hebben verricht waaruit schades kunnen ontstaan. Omdat deze activiteiten voor de verzekerde periode plaatsvonden, wordt dit het inloop- of voorrisico genoemd. Op een nieuwe avb kan dat voorrisico meeverzekerd worden met een schone omstandighedenverklaring. Als er een voorrisico is meeverzekerd, dan is op de polis een retro-actieve datum vermeld. Deze ligt voor de ingangsdatum van de verzekering.

Verzekeringsmaatschappijen gaan verschillend om met voorrisico. Sommige hebben het voorrisico standaard meeverzekerd, maar de geldigheidsduur kan ook worden beperkt of uitgesloten, afhankelijk van de verzekerde hoedanigheid. De algemene productinformatie over de avb’s per maatschappij kunt u hier vinden.

Wanneer inloop meeverzekeren?

Het is met name verstandig om inloop mee te verzekeren bij risico’s op het gebied van productaansprakelijkheid of een hoger risico op letselschade zoals in de zorg-, bouw en industriesector. Voor welke periode de dekking moet gelden, hangt onder meer af van de verjarings- en vorderingstermijnen. De relatieve verjaringstermijn voor letselschadeclaims is doorgaans 5 jaar. Na twintig jaar is het niet meer mogelijk om een letselschadeclaim in te dienen. Hier zijn uitzonderingen in door jurisprudentie op het gebied van asbestziekten en dergelijke.

Voor de groothandel en detailhandel kan het afdoende zijn om maximaal 3 jaar voorrisico of uitloop te verzekeren. Dit komt overeen met maximale vorderingstermijn voor schade door een product. Voor een producent is dit 10 jaar. Let op! Als uw relatie producten van buiten de EU importeert of als hij wijzigingen aanbrengt aan het geïmporteerde product, dan is er ook sprake van productaansprakelijkheid.

Uitloop- of narisico

Het kan ook zijn dat er een schade ontstaat binnen de geldigheidsduur van de avb, maar dat de claim volgt na de royementsdatum. Dan is er sprake van een uitlooprisico. Hiervoor is alleen dekking als er een nameldingstermijn is meeverzekerd. Een nameldingstermijn bij een royement kan meeverzekerd worden bij het staken van de bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het beëindiging van een bv binnen een holding. De regels voor de nameldingstermijn staan in de polisvoorwaarden.

Wanneer uitloop verzekeren?

Het is verstandig om uitloop te verzekeren als de nieuwe avb bepaalde ziektes zoals legionella, OPS(schildersziekte) of asbestziekten uitsluit, terwijl de huidige verzekering daar wel een dekking voor heeft. Ook bij productaansprakelijkheid of een hoger risico op letselschade zoals in de zorg-, bouw en industriesector, is het aan te raden het uitlooprisico mee te verzekeren.

Andere verzekeringen met in- en uitlooprisico’s

  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • CAR/Montageverzekering

Vragen? Bel of mail gerust!

Zakelijke schadeverzekeringen
T 033 – 46 70 820 (mutaties)
T 033 – 46 70 821 (offertes)
E acc.bedrijven@nedasco.nl
E wagenparken@nedasco.nl