Herbouwwaardemeter en inboedelwaarde-index 2022

27-01-2022

De Herbouwwaardemeter Woningen 2022 is gereed en de inboedelwaarde-index is bekend. In dit artikel vind je voor beide de belangrijkste wijzigingen voor 2022.

Wijzigingen Herbouwwaardemeter
De Herbouwwaardemeter is ook dit jaar geactualiseerd aan de hand van de geldende herbouwkosten en bouwregelgeving. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Gasloos bouwen en gestegen bouwkosten
    Bij de herbouw van een woning moet rekening worden gehouden met de nieuwe vereisten voor hernieuwbare energie (‘gasloos bouwen’). Er is besloten hiervoor in de nieuwe Herbouwwaardemeter een vast percentage van 8% mee te nemen. Hoewel de mogelijkheden voor gasloos bouwen kunnen verschillen per gemeente, straat en pand. Ook wordt rekening gehouden met gestegen bouwkosten door isolatie-eisen en zonnepanelen.
  • Nieuwbouw rijtjeswoningen
    Daarnaast bevat de nieuwe Herbouwwaardemeter een aparte tabel met herbouwkosten voor nieuwbouw rijtjeswoningen die na 2015 opgeleverd zijn. In de laatste jaren zijn de maten van standaardwoningen aangepast. Dit is van invloed op de prijzen per kubieke meter. Deze vallen met name voor nieuwbouw rijtjeswoningen lager uit.

Garantie tegen onderverzekering
Als jouw relatie een Herbouwwaardemeter gebruikt bij het aanvragen van een opstalverzekering, krijgt hij van de verzekeraar garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat wanneer bij schade blijkt dat de herbouwwaarde te laag is ingeschat, jouw relatie toch de volledige schade uitbetaald krijgt.

Hoezo is de herbouwwaarde lager dan de WOZ- of verkoopwaarde?
Het kan voorkomen dat jouw klant schrikt als hij de herbouwwaarde van zijn woning ziet staan op de verzekeringspolis. Deze is namelijk vaak lager dan het bedrag waarvoor ze het huis hebben gekocht (verkoopwaarde). Dit komt doordat er bij de verkoop ook rekening wordt gehouden met de locatie én de grond. De locatie en grond worden niet meegenomen in de herbouwwaarde, want die hoef je niet te verzekeren. Ze gaan ervanuit dat deze niet verloren gaan bij een brand.

Inboedelwaarde-index
Het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaarde is dit jaar 155,7 (2020: 138,5). De belangrijkste reden voor het verschil tussen de twee jaren zijn de wereldwijde gevolgen van COVID. Omdat het CPB uitging van een dalende consumptie (-5,8 procent), ontslagen en faillissementen en dat consumenten zouden gaan sparen, daalde de index voor 2021 naar 138,5. De verwachte daling bleek een stijging van 3,4 procent van consumptiegoederen in een inboedel. Omdat het CPB voor volgend jaar opnieuw een groei van de consumptie en een bijkomende prijsstijging verwacht, wordt het indexcijfer voor 2022 vastgesteld op 155,7.

De meters op ServiceNet
De Herbouwwaardemeter en Inboedelwaardemeter 2022 zijn altijd terug te vinden op ons Nedasco ServiceNet:

Vragen of meer informatie
Heb je een vraag of wil je graag meer informatie over de Herbouwwaardemeter? Neem dan contact op met het Serviceteam Particulier via 033 – 46 70 830 of via serviceteam.particulier@nedasco.nl