(Hagel)schades in een veranderend klimaat

26-04-2018

Het klimaat verandert. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering terug in hun cijfers. Extremere weersomstandigheden waaronder hevige hagelbuien zorgen voor een steeds grotere schadelast. Hagelbuien komen niet alleen in de winter voor, maar ook in andere jaargetijden. Het voorspellen van de schadelast per sector is een hele opgave.

Schadecijfers

Het Verbond van Verzekeraars heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt dat in het meest extreme scenario de klimaatverandering jaarlijks meer dan een kwart miljard euro per jaar kost. Uitgedrukt in een percentage van de totale schade zien we dat de schade bij brand particulier met 9% toeneemt, bij brand zakelijk met 11% en bij Motor Casco met 5%, zowel particulier als zakelijk. Daar komt nog bij de forse stijging door de extreme weersgebeurtenissen van de afgelopen jaren. Zie het rapport van het Verbond van Verzekeraars.

Wat kunt u uw relatie aanraden om schade aan het gebouw te beperken?

  • Kies bij nieuwbouw voor materialen die een hogere weerstand tegen hagel hebben, bijvoorbeeld gelaagd glas en kunststoffen met een beschermcoating.
  • Kunststof lichtkoepels verouderen. Vervang ze tijdig. Zo kunt u schade voorkomen.
  • Probeer asbesthoudende platen te vervangen. Wacht dus niet tot dat moet gebeuren omdat er schade aan is. Want dan kunnen de kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand of door hoge saneringskosten.
  • Laat geen kostbare eigendommen onbeschermd buiten staan.

Ter bescherming van bijvoorbeeld de auto of caravan of de veranda zijn er op internet hageldoeken te koop: http://hagelhoes.nl/