Forse premieverhogingen verzuimverzekeringen. Waarom en wat betekent dit? [blog]

15-10-2018

Door: Marco Pos

In deze periode van het jaar zijn we op de afdeling Inkomen druk bezig met de verlengingsvoorstellen voor de verzuimverzekeringen. Een drukke en hectische periode. En helemaal dit jaar. Er is namelijk paniek bij de inkomensverzekeraars.

Net als vier jaar gelden stijgen de premies in 2019 opnieuw. Alweer? Ja, en deze premiestijging geldt voor nieuwe en bestaande verzuimverzekeringen. En elke verzuimverzekeraar krijgt hiermee te maken. In deze blog ga ik hierop in. Ik vertel je wat dit voor gevolgen heeft en betekent.

Waarom een premiestijging?

  1. Wettelijke ontwikkelingen
  2. Toenemend verzuim en verzuimduur
  3. Verlieslatende portefeuilles

1. Wettelijke ontwikkelingen

De verhoging van de AOW-leeftijd dwingt verzuimverzekeraars tot het aanpassen van de premie. Zo zorgen deze ontwikkelingen voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen. Dit moeten de premies opbrengen.

2. Toenemend verzuim en verzuimduur

Ook staan de huidige verzuimpremies enorm onder druk. Verzekeraars stellen de offertepremies al naar boven bij, omdat het totale verzuim in dagen in Nederland is toegenomen. Het verzuimpercentage in Q1 2018 is zelfs het allerhoogste sinds jaren en bedraagt al 4,9%. Dat maakt dat alle verzuimportefeuilles onder druk staan. Vergelijk de cijfers maar eens met voorgaande jaren:

2015 2016 2017 2018
1e kwartaal 4,4 4,3 4,3 4,9
2e kwartaal 3,7 3,8 3,9
3e kwartaal 3,5 3,5 3,7
4e kwartaal 3,9 4,1 4,2
  100 105 107 125

 Bron: CBS

Het blijkt dat het jaar 2017 veel hogere uitloopschades kent dan verwacht en begroot. Dat houdt dan automatisch in dat dit ook effect heeft op het jaar 2018 (vanuit het actuariaat bij verzekeraars).

3. Verlieslatende portefeuilles

Het hogere verzuim en de hogere WIA-instroom hebben logischerwijs geleid tot hogere schade-uitkeringen. Met als gevolg dat verzekeraars de huidige premiestellingen niet meer kunnen handhaven. Daarbij komt dat een aantal verzekeraars al jaren te kampen heeft met verlieslatende portefeuilles en dus rode cijfers.

Wat betekent dit?

 Oftewel, een premiestijging is onvermijdelijk. Wat dit precies betekent weten we nog niet, maar ik verwacht dat de meeste verzekeraars de volgende maatregelen nemen:

  1. Een forse premieverhoging, naar verwachting tussen de 15% – 30%
  2. Premiestijging geldt voor elke verzuimverzekering
  3. Slecht lopende contracten ontvangen hoger premievoorstel

1. Een forse premieverhoging, naar verwachting tussen de 15% – 30%

Onze verwachting is dat de meeste verzekeraars de premies voor lopende en nieuwe verzekeringen per 1 januari 2019 zullen en moeten verhogen. Een zeer beperkt aantal verzekeraars heeft dit vorig jaar al gedaan. De premieverhogingen zijn niet mis en  bedragen naar alle waarschijnlijkheid minimaal 15% en maximaal 30%.

2. Premieaanpassing geldt voor elke verzuimverzekering

Waarschijnlijk geldt er een premieaanpassing bij elke verzuimverzekering . Verzekeraars zullen rekening houden met de toenemende kosten (schade-uitkeringen) over de gehele portefeuille. Vaak berekend over drie jaren. Als een polis eind 2017 is gesloten voor een premiepercentage van 3,00%, zal er met een algehele verhoging van 10% dus een premiepercentage van 3,30% gelden per 1 januari 2019.

3. Slecht lopende contracten ontvangen hoger premievoorstel

Daarnaast hebben verzekeraars te maken met slecht lopende contracten. Dit zijn verzekeringen waarbij de premie niet in verhouding staat met de uitkering (een schade-/premieverhouding van meer dan 100%). Deze contracten krijgen te maken met een nog hogere verhoging. De exacte verhoging is moeilijk te zeggen, omdat deze wordt per polis en individueel wordt vastgesteld.

Actie ondernemen?

Dit is een ideaal moment om weer eens met je klanten aan tafel te gaan. Kijk kritisch naar het (nieuwe) voorstel. Is er wellicht een beter alternatief of is het nieuwe voorstel nog steeds concurrerend ten opzichte van andere aanbieders?

Verlengen

In principe hoef je niets te doen met het nieuwe premievoorstel en de aangekondigde premieverhoging. Wordt er niets gedaan, dan geldt automatisch de nieuwe premie in 2019. Toch adviseer ik om ook goed te kijken naar de alternatieven.

Vergelijken

Niet iedere verzekeraar verhoogt de premie met hetzelfde percentage. Dit is het moment om de markt  te verkennen en de producten van andere verzekeraars te vergelijken. Wellicht is een ander product beter en interessanter. Via onze Inkomentool kun je gemakkelijk de premies van verschillende verzekeraars vergelijken en offertes vervaardigen. Zo kun je op relatieniveau kijken wat de alternatieven zijn.

Wat kan Nedasco betekenen?

De meeste verzekeraars informeren je over de premieverhoging met een totaalbestand. Gaat het om een forse premieverhoging? Schakel dan één van onze consultants in. Zij maken voor je een vergelijking op basis van een volledige portefeuille-analyse. Dit scheelt veel tijd en werk!

Let op: dit is alleen mogelijk als wij een volledig bestand ontvangen. Met onder andere de premies en schade-uitkeringen over de afgelopen 3 jaar, de SBI-code, loonsom en het personeelsbestand. Onze consultants Zorg & Inkomen vertellen je graag meer hierover en doen je graag een aantrekkelijk voorstel. Je kunt ze telefonisch bereiken op telefoonnummer 033 – 46 70 862 of via e-mail inkomen.offerte@nedasco.nl.

Onze consultants bij Nedasco kunnen je vaak een concurrerend aanbod doen. Juist met het oog op onderstaande redenen:

  • toegang tot alle premies en producten van bestaande verzuimverzekeraars
  • extra aanvullende dienstverlening op gebied van financiële grip en risicomanagement op gebied van sociale Zekerheid door inzet van RCCM-ers van Be Suitable.
  • Eigen dedicated suppliers van arbodienstverlening (Richting, Perspectief en Zorg van de Zaak)

Dankzij deze schil aan dienstverleners hebben wij meer grip en regie op het verzuim en met name op snellere re-integratie en volledige terugkeer naar werk. En juist deze elementen zorgen voor een betere dienstverlening en voordelen voor zowel de werknemer, de werkgever en de (volmacht)verzekeraar.

Opzeggen?

Gaat je relatie niet akkoord met de nieuwe premie? Of wil je als adviseur een nieuw aanbod doen? Dan kun je de verzekering opzeggen. Ik raad je aan om de opzegtermijn goed (meestal 4 tot 6 weken) in de gaten te houden. Het is namelijk een relatief korte periode gezien de massale aantallen verhogingen op de ziekteverzuimverzekeringen in Nederland. Wees je hier bewust van!

Blijf op de hoogte van trends & ontwikkelingen

Met nieuwsupdate Inkomen ontvang je een wekelijk een overzicht met het belangrijkste nieuws op inkomensgebied. Zo ben je snel op de hoogte en blijf je up-to-date. Het kan je helpen bij eventuele vervolgacties. Meld je hier aan.

Marco Pos werkt al jaren in de inkomensmarkt en heeft, als liefhebber van sociale wet- en regelgeving pur sang, verschillende rollen bij verzekeraars, intermediairs en volmachten vervuld. Toenemende complexiteit en veranderende wet- en regelgeving hebben Marco er drie jaar geleden toe aangezet Be Suitable op te richten. Specialistische inzet is in zijn ogen een absolute must, waarbij tijdig en juist acteren van het grootste belang zijn. Toch vraagt iedere ziekmelding ook een andere aanpak om de re-integratie optimaal te bevorderen!