In- of exclusief btw verzekeren?

30-01-2019

Het is niet altijd even duidelijk of een gebouw, inventaris/goederen of motorrijtuig in– of exclusief btw verzekerd moet worden.
Met dit artikel hopen wij hier wat meer duidelijkheid over te geven. In onderstaande voorbeelden zijn uitzonderingen mogelijk. Voor meer informatie over wat voor uw klant van toepassing is, kunt u zich wenden tot de Belastingdienst, een accountant of boekhouder.

Wanneer is er sprake van ondernemerschap?

Voor de btw (belasting toegevoegde waarde; ook wel omzetbelasting) is iemand een ondernemer als er zelfstandig een beroep wordt uitgeoefend.
De rechtsvorm maakt niet uit. Ondernemers die in aanmerking komen voor de ‘kleine ondernemersregeling voor de btw’ moeten ook de btw opgeven.

Een ondernemer kan in de meeste gevallen btw doorberekenen in zijn of haar facturen. De btw die de ondernemer zelf betaalt over zakelijke kosten zijn aftrekbaar.
De btw hoeft daarom niet meeverzekerd te worden. Dit betekent ook dat de schade-uitkering zonder btw wordt uitgekeerd. Bij de her-aanschaf na schade wordt de btw weer teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Voorbeelden van btw-plichtige ondernemers

In principe moeten alle rechtspersonen btw afdragen.

  • Stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting over de winst betalen worden ook als ondernemer beschouwd, maar zijn meestal niet btw-plichtig;
  • Als men neveninkomsten uit een kleine onderneming heeft naast een functie in vaste dienst;
  • Bij langdurig verhuur van een onroerende zaak aan een ondernemer;
  • Inkomsten uit een octrooi of ander recht;
  • Bij het (terug-)leveren van elektriciteit uit zonnepanelen aan de elektriciteitsmaatschappij;
  • Als men voordeel haalt uit verhuur, bijvoorbeeld verhuur van eigen gereedschap tegen een vergoeding die hoger is dan de kosten.

Maatschap of v.o.f.

De maat of zelfstandig ondernemer die deel uitmaakt van een maatschap of v.o.f. is in principe geen ondernemer voor de btw. De maatschap of v.o.f. wel. Nevenactiviteiten van de maat of ondernemer buiten de v.o.f. of maatschap gelden overigens wel weer voor afdracht van de btw.

Een gebouw bezitten, bewonen en verhuren

De premie van een gebouwenverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde. Als de eigenaar in één deel van het gebouw woont en het andere deel van het gebouw verhuurd, dan kan men herbouwwaarde van het verhuurde deel exclusief btw verzekeren.

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is in principe vrijgesteld van de btw-plicht. De herbouwwaarde van een gebouw met woonappartementen en/of mandelig eigendom wordt om deze reden inclusief btw verzekerd. Als een groot deel van het eigendom zakelijk wordt geëxploiteerd dan verzekert men dit exclusief btw.

Motorrijtuigen

Bij motorrijtuigen is de cataloguswaarde inclusief btw, bpm en toegevoegde accessoires voor afgifte kenteken. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2 uitstoot bij personenauto’s of de netto catalogusprijs bij bestelauto’s, kampeerauto’s of motor.
Als men in aanmerking komt voor de zogenaamde ondernemersregeling kan de bpm of btw van een bestelauto worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.
Een bestelauto verzekert men daarom doorgaans exclusief bpm en btw.
Een schade-uitkering zal in dit geval ook zonder deze waarde worden uitgekeerd.

Marge-auto

Uitzondering hierop is de ‘marge-auto’(en in het algemeen ook de marge-goederen zoals kunst of antiek). Dit betreft een motorrijtuig die een ondernemer koopt van een particulier. De btw is hier al bij verkoop aan de particulier doorberekend. De ondernemer kan hier niet nogmaals btw van aftrekken.

Vragen?

Twijfelt u of een motorrijtuig of gebouw in- of exlusief btw verzekerd moet worden? Neem dan contact op met onze afdeling Brandvaria/Bedrijven op 033-4670821.