De vereenvoudigde WIA-aanvraag voor 60-plussers en de uitbetaalde voorschotten

01-03-2024

Je hebt er vast al eens iets over gehoord of gelezen: de WIA 60-plus regeling.  In dit artikel leggen we de tijdelijke maatregel nog eens uit. Waar moet je op letten en wat zijn nu precies de regels en voorwaarden van deze regeling? Na het lezen van dit nieuwsbericht weet je als adviseur hoe je jouw klanten verder kan helpen.

Waarom deze (tijdelijke) maatregel?
Het UWV heeft al langere tijd te maken met forse achterstanden bij het beoordelen van de WIA-aanvragen. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag van mensen van 60 jaar en ouder. De maatregel is ingegaan op 01-10-2022 en recent verlengd tot en met 31-12-2024. 

Hoe komt dit? Er is onder andere een dringend tekort aan verzekeringsartsen, maar de WIA-instroom stopt niet met stijgen. Dit komt onder andere door de aanhoudende groei van de beroepsbevolking. In 2023 nam deze met 8% toe in vergelijking met 2022. De hogere AOW-leeftijd zorgt er ook voor dat mensen met een WIA-uitkering langer recht hebben op deze uitkering.  

Meer informatie is terug te vinden op:  Vereenvoudiging van de behandeling WIA-aanvraag voor 60-plussers | UWV |

Zo wordt de WIA 60-plus uitgevoerd
Het UWV haalt zoveel mogelijk informatie uit het re-integratieverslag (RIV). In dit verslag zijn de probleemanalyse, het plan van aanpak, de (eerstejaars- en de eind) evaluatie en het actueel oordeel van de bedrijfsarts (arbodienst) opgenomen. Wanneer deze informatie onvoldoende is voor het UWV, wordt contact opgenomen met de aanvrager.  

Een arbeidsdeskundige bij het UWV beoordeelt alle stukken. De WIA-toekenning is standaard 80-100%, maar niet duurzaam. Heeft een werknemer 65% of meer ‘restverdiencapaciteit’, dan volgt, net als bij een normale WIA-aanvraag, geen uitkering.

Voor wie geldt de WIA 60-plus regeling?  

  • 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 01-10-2022 en 31-12-2024; 
  • 60-plussers die na 1-10-2022 met deze regeling een WIA-aanvraag gedaan hebben, maar die werd afgewezen of werd beëindigd. Bij een verslechterde gezondheid kan tot en met 31-12-2024 een nieuwe aanvraag worden gedaan. 

 Het kan gaan om een (ex)werknemer of een (ex)werkgever die eigenrisicodrager is of een (ex)werknemer zonder werkgever die een Ziektewetuitkering krijgt (de UWV-vangnetter).  

Welke voorwaarden zijn er? 
Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er een aantal voorwaarden vastgelegd: 

  • De (ex)werknemer en de (ex)werkgever moeten beide akkoord gaan met de vereenvoudigde WIA-aanvraag (een ‘normale’ aanvraag kan ook nog altijd); 
  • Niemand mag door de maatregel benadeeld worden. De (ex)werknemer mag geen lagere uitkering krijgen dan na een reguliere WIA-beoordeling. De (ex) werkgever krijgt geen doorberekening van de uitkeringslasten in de Aof-premie (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds);  
  • Na de vereenvoudigde behandeling blijft bezwaar mogelijk (voor beide partijen); 
  • Wanneer de bedrijfsarts in het re-integratieverslag meldt dat er “geen benutbare mogelijkheden” zijn, dan is de vereenvoudigde WIA-aanvraag niet mogelijk. De verzekeringsarts van het UWV gaat dan beoordelen of een IVA-uitkering mogelijk is.  

Een tweede regeling: WIA-voorschotten hoeven niet terugbetaald te worden
Om de lange wachttijden bij WIA-claimbeoordelingen en de daaruit voortkomende financiële onzekerheid te verlichten, heeft de Minister van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) een aanvullende, tijdelijke (en ook weer buitenwettelijke) maatregel getroffen. Namelijk de WIA-voorschotten hoeven niet terugbetaald te worden. Dit is een reactie op de situatie waarbij medio augustus 2023 bijna 14.700 mensen langer dan de gestelde acht weken op een beslissing wachtten. Deze maatregel zorgt dat niemand zonder inkomen komt te zitten door de wachttijden bij het UWV. Deze tijdelijke maatregel is ook verlengd en loopt tot 31 december 2024. 

LET OP: Volgt er een herbeoordeling en wordt de arbeidsongeschiktheid van de werknemer toch lager vastgesteld? Dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Maar zo’n voorschot kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een bijstands- of WW-uitkering of voor een toeslag.  

Controleer de WHK-beschikking
Zoals hierboven al benoemd, is het voor werkgevers belangrijk om te weten dat de mogelijk extra uitkeringslasten of premies niet doorberekend worden.  Daarom is belangrijk om de WHK-beschikking goed te controleren. Verder is het belangrijk om te benadrukken dat de WIA-voorschotten, die door het UWV worden betaald mogen – door het ontbreken van de wettelijke grondslag – niet in rekening worden gebracht bij de werkgever. Dit geldt ook wanneer de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. Let erop dat de werkgever wél verantwoordelijk blijft voor de re-integratie! 

Heb je hulp bij de controle van de WHK-beschikking nodig? Jouw klant kan daarvoor contact opnemen met Be Suitable via whk@besuitable.nl of bel naar 033-33 02 693. 

De OCTAS
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de OCTAS (de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) opgezet met een belangrijke taak. De commissie heeft als taak gekregen om een rapport op te stellen die oplossingen beschrijven voor een duurzaam stelsel voor langdurige zieken en arbeidsongeschiktheid. Zo’n stelsel moet betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar zijn. Op 29 februari 2024 heeft de OCTAS het rapport hiervoor uitgebracht.  

Meer weten of vragen?
Neem contact op met ons Serviceteam Inkomen Commercieel via inkomen.offerte@nedasco.nl of  bel 033 46 70 862.