Compleet dossier bespoedigt schadeafwikkeling

22-09-2020

Jouw relatie is erbij gebaat dat schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Maar ook voor jouw reputatie en geloofwaardigheid als adviseur is dat van belang. Nu kan een schade in één keer afgewikkeld worden als het dossier goed wordt aangeleverd. Hoe kun jij als adviseur daaraan bijdragen?

Als bij een schadeclaim documenten onvolledig of niet goed leesbaar zijn, of als er gegevens ontbreken bij de eerste schademelding, geeft dat een kink in de kabel bij de afhandeling. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten waarmee je snel en gemakkelijk kunt controleren of je een dossier bij de eerste melding al compleet aanlevert. Dat voorkomt dat je je nog eens over het dossier moet buigen en je je klant nog eens moet lastigvallen met vragen.

Wat is een compleet dossier?

Denk bij het aanmelden van de schade aan de volgende stukken:
Opstal/Gebouwen:
– Een gespecificeerde offerte voor herstel met een juist btw-percentage;
– Een schatting van het aantal werkuren en een gespecificeerde opgave van de materiaalkosten als klant zelf wil herstellen;
– Een foto van het beschadigde.
Inboedel/Inhoud:
– Een aankoopnota van het beschadigde of een opgave van de aankoopdatum, winkel van aankoop, aankoopprijs en merk/type van het beschadigde;
– Een gespecificeerde offerte voor herstel of total lossverklaring;
– Een foto van het beschadigde;
– Bij diefstal: een proces verbaal.
Reis:
– De boekingsnota van de reis;
– Een opgave van de geclaimde kosten onderbouwd met nota’s;
– Bij diefstal/verlies op de luchthaven: een PIR-rapport.
Annulering:
– De boekingsnota van de reis;
– De annuleringsnota van de reis.
Aansprakelijkheid
– Een uitgebreide toedrachtomschrijving van de klant;
– Een opgave van de contactgegevens van de tegenpartij (naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer) opdat we deze partij kunnen aanschrijven.

Voor alle schades is bovendien een goed leesbaar en volledig ingevuld schadeformulier nodig. Het is daarbij belangrijk dat de toedracht helder omschreven wordt en dat het IBAN waarop uitgekeerd kan worden correct vermeld staan. Goed om daar ook even extra aandacht aan te besteden.

Bel bij urgente schadeclaims

Brandschade, grote waterschade, stormschade…. Soms is het nodig om met spoed een expert in te schakelen. Je kunt in dat geval bellen met de afdeling Schade brand/varia 033 -46 70 890. Wij schakelen de expert dan meteen in. Ook daarmee zijn jij en je klanten sneller geholpen.