Brief fiscus over garantieverklaringen 2017

11-07-2016

De Belastingdienst heeft alle werkgevers die eigenrisicodrager zijn geïnformeerd over het aanleveren van een nieuwe garantieverklaring. Deze nieuwe garantieverklaring is nodig omdat het WGA eigenrisicodragerschap vanaf 2017 ook het WGA-flexrisico omvat.

Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de nieuwe garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers niet voor het ‘normale’ moment van 1 oktober moet zijn aangeleverd, maar uiterlijk 31 december 2016 bij de fiscus moet liggen. Verzekeraars en de Belastingdienst hebben aangegeven dat deze maatregel hen meer ruimte biedt om hun administratieve processen goed op elkaar af te stemmen hetgeen ook de dienstverlening aan werkgevers ten goede komt.

Het is goed dat de Belastingdienst een extra reminder verstuurt. Wel blijkt dat de formulering duidelijker had gekund. In de berichtgeving van de Belastingdienst wordt het WGA-flexrisico voor werkgevers omschreven en daarbij worden ook uitzendkrachten genoemd. Het blijkt dat meerdere werkgevers zich nu afvragen of het hun risico is wanneer een ingehuurde uitzendkracht ziek wordt. Vanzelfsprekend kunnen deze werkgevers gerustgesteld worden. Ziektewet- en WGA-uitkeringen van uitzendkrachten worden niet aan de inlenende werkgever toegerekend, maar zijn voor rekening van de uitlener.

Bron: Enkwest