Betaal jij assurantiebelasting?

23-11-2020

Via Nedasco kun je een serviceabonnement in rekening brengen bij jouw klanten. Dit serviceabonnement maakt (meestal) deel uit van de pakket/verzamelfactuur en daarbij staat ook de (provisieloze) verzekeringspremie vermeld. Vanaf 1 juli 2020 hoort er, in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving, over beide vergoedingen assurantiebelasting te worden voldaan.

Wat betekent dit voor jou?

Wil je via Nedasco een serviceabonnement sluiten? Dan is het goed om rekening te houden met het wel of niet belastbaar zijn van je abonnement. Heb je al lopende serviceabonnementen die in rekening gebracht worden, zonder hierover assurantiebelasting te factureren? Maar zouden die wel belast moeten zijn? Dan is het goed om dit zo snel mogelijk aan te passen. Dit kun je zelf in ons Nedasco ServiceNet. Als blijkt dat er onterecht een beroep is gedaan op de vrijstelling van assurantiebelasting bij je serviceabonnement, is het risico op naheffing en boetes voor jouw kantoor.

Wanneer kom jij in aanmerking voor vrijstelling?

Assurantiebelasting op een serviceabonnement kan achterwege blijven als de geboden service in directe relatie staat tot het verzekeringstechnisch risico waarvan de premie ook vrijgesteld is van assurantiebelasting. Een voorbeeld hiervan is het service abonnement in relatie tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor vrijstelling? Dan adviseren wij om contact op te nemen met jouw inspecteur. Hier kun je jouw specifieke situatie ter beoordeling voorleggen.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Afdeling Finance via 033 – 46 70 920 of debiteuren@nedasco.nl.