Waarop letten bij een OVI en SVI?

24-10-2018

Onlangs verscheen er op AMweb dit artikel waarin een uitleg wordt gegeven over de ongevallenverzekering inzittenden (OVI) en de schadeverzekering inzittenden(SVI).

Het artikel bevat interessante informatie, maar is nog niet volledig. Voor uw zakelijke relaties zijn er nog andere belangrijke punten waar u rekening mee kunt houden. Deze brengen onze vakspecialisten van de afdeling Bedrijven graag onder uw aandacht.

Goed werkgeverschap

Een werkgever is verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen letselschade en dient hiervoor als goed werkgever een adequate verzekering af te sluiten (art 7:611 BW). Niet alleen met de bedrijfsauto loopt een werknemer een risico, ook lopend of op de fiets kan hij schade oplopen, zowel op de werkplek als daarbuiten. Als dit gebeurt in een arbeidsgerelateerde situatie, kan de werkgever aansprakelijk zijn. Een Wegam, Wegas of Schadeverzekering voor werknemers kan dan een belangrijke aanvulling zijn.

Voor hoeveel inzittenden biedt een schadeverzekering inzittenden (SVI) dekking?

Heeft een verzekerde een motorrijtuig met meerdere zitplaatsen? Controleer dan of de verzekering voor alle inzittenden dekking biedt. Sommige producten bieden maar dekking tot 4 of 5 inzittenden.

Zakelijke uitrusting van inzittenden

Schade aan de zakelijke uitrusting van een inzittende is niet verzekerd op een SVI. Ook niet op een SVI voor land(bouw)materieel. Dit kan wel worden verzekerd met een eigen vervoersverzekering of een aanvullende transportdekking op een elektronicaverzekering voor computerapparatuur.

Welk dekkingsgebied is van toepassing?

In sommige polisvoorwaarden komt het dekkingsgebied overeen met de groene kaart van het voertuig waarop de SVI van toepassing is. Is een uitgebreider dekkingsgebied gewenst? Een Wegam- of Schadeverzekering voor werknemers heeft meestal een werelddekking.

De ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

De ongevallen inzittendenverzekering keert direct uit. Er wordt direct een schadevergoeding uitgekeerd zonder dat daar een juridische procedure voor nodig is. Ook het indemniteitsbeginsel is niet van toepassing op de OVI-uitkering. Wel vindt een uitkering alleen plaats bij overlijden of blijvende invaliditeit van een inzittende. Smartengeld of schade door psychologische aandoeningen worden niet vergoed. De premie van een OVI is lager dan die van de SVI, maar de uitkering is dan ook lager.

Berekenen en aanvragen?

U kunt de verzekeringen direct berekenen, offreren en aanvragen via de Bedrijventool.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan gerust contact op met de afdeling Bedrijven op telefoonnummer 033 – 46 70 821 of via mail acc.bedrijven@nedasco.nl.