AOV-markt krimpt door alternatieven

02-02-2016

Het aantal zelfstandigen zal dit jaar opnieuw toenemen, maar de markt voor AOV’s zal hiervan niet profiteren. Dit blijkt uit onderzoek door Baken Adviesgroep. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat zowel het aantal AOV’s, de gemiddelde premie en de gemiddelde verzekeringsgraad zullen dalen.

Baken Adviesgroep heeft in haar nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2016 uitgebreide analyses gemaakt van de markten voor AOV, ziekteverzuimverzekeringen en WIA-verzekeringen.

Samenwerken zonder personeel

De daling van de verzekeringsgraad is sterker dan de groei van het aantal zelfstandigen. Deze verandering is volgens het onderzoek per saldo het resultaat van een aantal factoren. Dat zijn bijvoorbeeld het hebben van personeel, het besteedbare inkomen, de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen, de sector, het geslacht en de leeftijd.

Zelfstandigen met personeel hebben ruim 1,5 keer zo vaak een AOV gesloten dan zzp’ers en juist deze groep krimpt. Zelfstandigen werken steeds vaker samen met andere zelfstandigen in plaats van personeel in dienst te nemen.

Broodfondsen profiteren

De zelfstandigen gaan ook op zoek naar alternatieven. Baken: “Het aansluiten bij een broodfonds is daar een voorbeeld van. Er zijn inmiddels 170 broodfondsen met 7.000 aangesloten zelfstandigen. Ieder jaar groeit het aantal sterk. Andere alternatieven zijn het UWV en het UniForce concept, waarbij een zelfstandige samen met UniForce een Declarabele Uren BV (DUBV) opricht en in loondienst treedt. Met de mogelijke nieuwe VAR regels zou het gebruik hiervan wel eens sterk toe kunnen nemen.”