2019: jaar van de toegevoegde waarde [blog]

31-01-2019

In 2018 is er door adviseurs veel tijd besteed aan het behalen van de juiste diploma’s. Maar ziet u dit ook als een toegevoegde waarde? Veel adviseurs zetten het voldoen aan de eisen van de WFT als toegevoegde waarde in richting hun klanten. Om u uit de droom te helpen: als u niet voldoet aan deze eisen, kunt u sowieso geen advies geven. Het is dus hygiëne van uw bedrijf, geen toegevoegde waarde. Laten we in 2019 niet veel woorden vuil maken aan deze eis, maar de focus leggen op het werkelijk leveren van toegevoegde waarde voor uw klant. Ik wens u dat 2019 het jaar wordt van toegevoegde waarde!

Uw toegevoegde waarde

Als adviseur weet u wellicht heel goed wat uw toegevoegde waarde is. Maar let op: uit onze klantsafari’s blijkt dat klanten een andere waarde vaak groter achten dan u zelf denkt. Het wordt dus tijd om uw klanten veel eerder te betrekken bij het formuleren van datgene waar u het verschil mee maakt. Zij hebben tenslotte de echte kennis in huis!

7 stappen om uw klant (veel eerder) te betrekken

Om relevant te blijven voor uw klanten zult u ze eerder moeten betrekken in de keuzes voor uw kantoor. U kunt dit doen met de volgende stappen:

Stappen Omschrijving Tijdsduur
Intern onderzoek
Gezichtspunt Bepaal uw huidige positie ten opzichte van de klant. Welke feiten kunt u op tafel leggen als het gaat om uw toegevoegde waarde? ½ uur
Begrijpen Begrijp per punt welke zaken nu echt juist zijn. Zijn ze gevalideerd (en dus bewezen)? U zult merken dat de meeste antwoorden berust zijn op aannames: u denkt het, maar heeft het niet gevraagd aan de klant. 1 uur
Ideeën Wat zijn zaken die u zou willen weten van de klant? Begin eens met het verzamelen van hun to do list. Wat moeten uw klanten elke dag doen? Welke taken hebben ze op hun lijst? 1 uur
Verscherpen gezichtspunt Bekijk opnieuw uw gezichtspunt. Verscherp deze en vul aan met de inzichten die u in de vorige stappen heeft gekregen. ½ uur
Extern valideren
Buitenspelen Bepaal welke ideëen/aannames u wilt valideren. Maak afspraken met uw bestaande en potentiële klanten. Stel vragen waardoor u leert of ideëen/aannames overeenkomen met de werkelijke wens van de klant. 1 week, diverse tijdslotten
Valideer Verzamel de verkregen informatie. Bekijk objectief waar u gelijk had, maar ook vooral waar u nieuwe dingen heeft geleerd. Verscherp hiermee weer uw gezichtspunt. 1 uur
Nieuw gezichtspunt Pas uw propositie aan met de verkregen inzichten en draag deze uit naar uw klanten.

Herhaal en bouw aan de toekomst

Denk niet dat u na een keer klaar bent. U heeft besloten te ondernemen. Een van de belangrijkste zaken is dat u relevant bent en blijft voor uw klanten. U zult dus periodiek moeten blijven bekijken hoe u voor uw klant toegevoegde waarde kunt leveren. Alleen op deze manier bouwt u aan uw bedrijf voor de toekomst.