Nationale-Nederlanden actualiseert zakelijke schadeverzekeringen: brand

Nationale-Nederlanden actualiseert en vereenvoudigt zijn zakelijke schadeverzekeringen per augustus 2022. Op deze pagina vindt u de actuele productinformatie, verschillenoverzichten en nieuwe polisvoorwaarden van de brandverzekeringen.

Bekijk ook de wijzigingen in de:

Welke verzekeringen worden geactualiseerd?

Alle zakelijke schadeverzekeringen van de (voormalig) verzekeraars Delta Lloyd, Reaal en Aegon worden omgezet naar de actuele Nationale-Nederlanden Zekerheidspakket of Zekerheid Op Maat producten. Ook oude producten van Nationale-Nederlanden zetten we om naar het actuele product.

Productinformatie Nationale-Nederlanden

 

Bedrijfsschade

Met de Bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd van de continuïteit van uw bedrijf. Als het bedrijf bijvoorbeeld stil komt te liggen, kunt u met een tijdelijke uitkering vaste lasten zoals salarissen en huur betalen.

 • Uitgebreide dekking: tegen veel voorkomende gebeurtenissen.
 • Vergoeding Extra kosten: om het bedrijf weer snel op gang te krijgen.
 • Vergoeding bij Straatafzetting: in geval van schade aan een ander gebouw.
 • Geen Onderverzekering: als het opgegeven brutowinstbedrag niet lager is dan de gerealiseerde brutowinst van het laatste boekjaar.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket en in Zekerheid op Maat.

Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR)

Met de Constructieverzekering voor bouwwerken verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan en bij een bouwproject, door bijvoorbeeld van buiten komende oorzaken als: brand, storm, water, diefstal en vandalisme.

 • Ruime verzekerde bedragen: standaard.
 • Dekking voor ingangsdatum: standaard dekking voor werken gestart voor ingangsdatum, maar waarvoor de onderhoudstermijn nog niet is ingegaan.
 • Team Risicodeskundigen: voor advies, ondersteuning en (schade-)preventieadvies door Nationale-Nederlanden.
 • Preventieadvies: kan zowel voorafgaand aan het sluiten als gedurende de looptijd van de verzekering aangevraagd worden.
 • Continuïteit: van het bedrijf in geval van schade.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket.

Exploitatiekosten

Met de Exploitatiekostenverzekering bent u verzekerd voor kosten die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden en die zijn opgenomen op de exploitatierekening.

 • Vergoeding Extra kosten: voor de (zorg)instelling door een stilstand of verstoring van de bedrijfsactiviteit. Bijvoorbeeld kosten voor het uitbesteden van werkzaamheden, extra zorg en het overbrengen van bewoners naar andere (zorg)locaties.
 • Extra kosten die niet waren gebudgetteerd: worden vergoed tot de maximaal verzekerde som.
 • Garantie tegen Onderverzekering: is standaard opgenomen.
 • Kostenvergoeding voor maatregelen: waarmee de klant schade probeerde te voorkomen.

Beschikbaar in Zekerheid op Maat.

Extra kostenverzekering

Met de Extra kostenverzekering verzekert u zich tegen kosten die u maakt om het bedrijf voort te zetten bij (dreigende) stilstand als gevolg van materiële schade.

 • Uitgebreide dekking: tegen veel voorkomende gebeurtenissen.
 • Doorwerken op andere locatie: geschikt voor bedrijven die na schade ergens anders moeten kunnen doorwerken.
 • Voorkomt: bedrijfsschade en/of derving van de brutowinst.
 • Bedrijf weer snel op gang: vergoeding van extra kosten om het bedrijf weer snel op gang te krijgen.
 • Premier risque: verzekerde som op premier risque basis.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket en in Zekerheid op Maat.

Milieuschadeverzekering

Met de Milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor schade door verontreiniging van de bodem en/of water.

 • Zonnepaneeldeeltjes: dekking voor de opruimingskosten van zonnepaneeldeeltjes als een andere verzekering geen dekking biedt.
 • Dekking op andere locaties: dekking voor schade die de klant heeft veroorzaakt op de verzekerde locatie, bij de buren of bij de klant op werklocatie.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket.

Gebouwverzekering

De Gebouwverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van schade aan het eigen gebouw door bijvoorbeeld brand, ontploffing en lekkage van waterleidingen.

 • Uitgebreide dekking: tegen veel voorkomende gebeurtenissen.
 • Vergoeding van Herstelkosten of Herbouwwaarde: na schade door een gedekt evenement.
 • Opruimingskosten: vergoeding van de opruimingskosten.
 • Noodvoorzieningen: vergoeding van de kosten voor noodvoorzieningen.
 • Zonnepanelen: zijn gratis standaard uitgebreid meeverzekerd. Microcracks (haarscheurtjes) zijn niet verzekerd.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket en Zekerheid op Maat.

Geld

Met de Geldverzekering verzekert u zich tegen verlies van muntgeld, bankbiljetten en geldswaardig papier.

 • Totale geldstroom: dekking voor de totale geldstroom van de klant.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket.

Inventaris-, Goederen-, Huurdersbelangverzekering

Met de Inventaris-/Goederenverzekering verzekert u zich tegen materiële schade aan inventaris en/of goederen van het eigen bedrijf. Met de Huurdersbelangverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan aangebrachte veranderingen en verbeteringen in een gehuurd gebouw.

 • Uitgebreide dekking: tegen veel voorkomende gebeurtenissen.
 • Andere locatie: inventaris en/of goederen tijdelijk elders binnen Nederland meeverzekerd.
 • Opruimingskosten: zijn meeverzekerd.
 • Marktwaarde: goederen zijn verzekerd voor de marktwaarde, dus de inkoopprijs en de afleveringskosten.
 • Storm en vandalisme: met de Huurdersbelangverzekering is de klant verzekerd tegen materiële schade die is veroorzaakt door bijvoorbeeld storm of vandalisme.
 • Noodvoorzieningen: de Huurdersbelangverzekering geeft ook dekking voor kosten van noodvoorzieningen.

Beschikbaar in het Zekerheidspakket en Zekerheid op Maat.

Verschillenoverzichten

De belangrijkste verschillen in de polisvoorwaarden ziet u in onderstaande verschillenoverzichten.

Brand

Polisvoorwaarden

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? U leest het hieronder in de nieuwe voorwaarden.

Brand