De inkomensmarkt: meer inzicht in de ontwikkelingen

Per 1 juli 2017 is de nieuwe ArboWet van kracht. Daarnaast was er destijds sprake van wijzigingen in het WGA eigenrisicodragerschap. In dit webinar wordt besproken wat je allemaal kunt verwachten als adviseur.

Terugkijken

Wat komt er aan bod?

  • Wet BeZaVa (januari 2014)
  • Wet Verbetering Hybridemarkt WGA (januari 2017)
  • Nieuwe ArboWet (juli 2017)
  • Loondoorbetaling kleine werkgevers
  • en meer…

Sprekers

Joost is Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kunt op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Joost Keijer RVI®

Consultant Zorg & Inkomen, Nedasco

Terugkijken