Gestelde vragen – Webinar Visie op de Inkomensmarkt 2022

Nedasco MS TeamsHier vind je alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar:

 

 

Vraag: Wat gebeurt er als een werkgever een lager verzuim heeft dan voorgaande jaren? Wordt de premie dan automatisch verlaagd?
Antwoord: De afgelopen jaren zijn de marktomstandigheden negatief ten aanzien van rendement. Daarom is er geen premieverlaging doorgevoerd. Indien de situatie wijzigt zou een risicodrager kunnen bepalen om premies op individueel niveau te verlagen. Uiteraard bepaalt Nedasco dit niet als gevolmachtigde.

Vraag: Hoe maak je eens vast arbeidscontract meer flexibel? (Deze vraag is tijdens het webinar behandeld door Janthony)
Antwoord: Dat is een worsteling waar al heel veel mensen zich over hebben gebogen. Met onder andere de Wet werk en zekerheid en daarna de Wet arbeidsmarkt in balans.
Ik zie veel hel in dat kleine stukje flexibiliteit die de werkgever gaat/moet krijgen om 20% van de personeelsuren als het ware flexibel in te zetten. De grote vraag is dan wel, wie gaat dat betalen? Een werkgever moet dus eigenlijk z’n prognose afwentelen op de publieke premie. Een lastige kwestie.

Vraag: Is het nieuwe Inkomendashbaord alleen beschikbaar als je een gekoppelde arbodienst hebt? (Deze vraag is tijdens het webinar behandeld door Fiolijn)
Antwoord: Nee, dat is altijd beschikbaar. Wat wel belangrijk is, is dat het verzuimsysteem wat wij gebruiken, Xpert Suite, gevuld moet zijn. Dan kan het dashboard gebruikt worden.

Vraag: Vinden jullie dat de rol van de adviseur meer moet gaan richting Risico-adviseur naast premies vergelijken?
Antwoord: Ja, Nedasco is van mening dat een inkomenadviseur meer moet doen dan enkel premies vergelijken. De rol van risico adviseur, waarbij ook verder wordt gekeken dan prijs i.c.m. voorwaarden is dan zeker een goede optie.

Vraag: Wat biedt Nedasco aan ten aanzien van salariskoppelingen?
Antwoord: Nedasco biedt werkgevers de mogelijkheid om middels maatwerk een salariskoppeling aan te leggen. Hiervoor worden momenteel eenmalige inrichtingskosten berekend. Uiteraard volgt Nedasco de marktontwikkeling en zijn wij achter de schermen druk bezig om de mogelijkheden voor salariskoppelingen proberen uit te breiden.
Wij merken overigens wel dat voor veel mkb’ers de behoefte voor een salariskoppeling ontbreekt. Zeker aangezien wij al met goed werkende koppelingen werken met diverse arbodiensten.

Vraag: Hoe kun je een zieke werknemer met Covid-19 optimaal begeleiden / re-integreren en daarmee voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt?
Antwoord: De begeleiding van een zieke werknemer is niet anders bij Covid-19 dan een andere (langdurige) ziekmelding. De werkgever doet er goed aan om nauw contact te houden met de arbodienst en/of casemanager.

Vraag: Zorgt een eventuele verplichte ziektewet niet voor nog meer administratieve last bij de (kleine) werkgever? (Deze vraag is tijdens het webinar behandeld door Janthony)
Antwoord: Ik opper de ziektewet, dus ja. Dit zorgt inderdaad voor meer last voor de werkgever, aan de andere kant, even vanuit de politiek denkend: ‘de werkgever heeft ook vaste personeelsleden waar die administratie voor heeft en wat maakt het dan uit dat die ene werknemer eraan toegevoegd wordt die dan mogelijk ziek uit dienst gaat’. Denkend vanuit klein-MKB: ‘je hebt een aantal personeelsleden en één daarvan gaat ziek uit dienst’. Die werkgever gooit dat nu ook al over de schutting vanwege de MKB-verzuimontzorgverzekering, die koopt daar dus dienstverlening voor in. Oftewel; het UWV is weer ontlast en de werkgever en verzekeraars heeft daarmee wat werk gekregen. Dus ja, het zal meer administratie opleveren, aan de andere kant; het moet erbij kunnen denk ik dan. Zo denk ik dat de politiek denkt. Wat daarin wel vooral belangrijk is, is dat wordt uitgelegd waarom een werkgever dat moet doen.

Vraag: Naast de MKB-verzuimontzorgverzekering is wellicht een brede toelichting van de Stop Loss een goede optie om de kosten van de stijgende uitkeringen te dempen. Jullie mening? (Deze vraag is tijdens het webinar behandeld door Fiolijn)
Antwoord: Wat ikzelf vind, is dat je ziet dat bij het MKB voornamelijk een conventionele verzuimverzekering wordt gesloten, waar de MKB-verzuimontzorgverzekering ook op aansluit. Bij een Stop Loss zien we dat deze niet vaak meer gesloten wordt en toch ook vaak voor de grote werkgever wordt gedaan. Dat is ingewikkeld om uit te voeren bij een kleine werkgever. Je moet ook de lasten en het geld hebben om dat te kunnen dragen. Dat is wel heel verschillend bij de verschillende MKB-bedrijven.

Vraag: Stel dat men (weer) ERD ZW wil worden, moet je drie jaar wachten… Of komt daar een uitzondering op?
Antwoord: Het geschetste scenario tijdens het webinar is een mogelijkheid, geen zekerheid. Indien dit scenario werkelijkheid wordt, is het aan de politiek om hier een uitspraak over te doen. Wij zijn van mening dat het beste zou zijn om dan alle werkgevers een keuze te bieden.

Vraag: Zou het niet beter zijn om de WIA te vervangen door een nieuwe wet? (Deze vraag is tijdens het webinar behandeld door Janthony)
Antwoord: Ik verwacht op lange termijn dat het beter is om dat te doen. Het probleem is dan alleen dat je als je een ‘nieuwe WIA’ gaat maken dat je eigenlijk te maken gaat krijgen met drie systemen. De oude WO die nog steeds doorloopt, de WIA en een nieuwe wetgeving. Of het eenvoudiger wordt, dan weet ik niet. We denken wel dat het meer realistisch gaat worden voor mensen. In de zin: ‘Ik kan niks meer, dan heb ik een uitkering. Ik kan nog wel een beetje, dan moet ik voor mezelf zorgen.’ Er wordt meer verlangt van de arbeidsparticipatie van mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Ook arbeidsongeschikten zijn nodig, inclusiviteit. Dus als dat niet wordt veranderd in de huidige WIA, dan zal je naar iets nieuws toe moeten.

Vraag: Rapport comissie Borslap; is dit nog wel relevant nu we in de coronacrisis zitten?
Antwoord: Ja, want dit is een lange termijn visie. Door de corona pandemie is het rapport wellicht wat ondergesneeuwd maar desalniettemin zeker relevant.