Gestelde vragen – Webinar Inkomen

Hier vind je alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar:

 

Vraag: Wat voor scan wordt er bedoeld? Is er een voorbeeld van of is deze intern?
Antwoord: Nedasco is een samenwerking aangegaan met Fitale. Fitale maakt een totaalscan van het HR fundament. Alle facetten, die te maken hebben met personeelszaken, worden opgevraagd. Daarnaast bestaat de scan ook uit een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek). Op basis hiervan wordt er een rapportage gemaakt. Dit wordt gezien als de 0-meting. Hieruit vloeit een plan van aanpak waar een werkgever stappen mee kan zetten om zijn HR fundament te verbeteren.

Vraag: Is een door de werkgever via internet opgesteld RI&E rechtsgeldig?
Antwoord: Een werkgever met maximaal 25 werknemers in dienst kan volstaan met een RI&E die is opgesteld in samenwerking met een brancheorganisatie. Deze branche RI&E’s hebben een erkenningsicoontje van het Steunpunt RI&E. Meer informatie is te vinden op www.rie.nl

Vraag: Hoe kan je als arbodienst er voor zorgen dat de werkgever beter bekend is met je dienstverlening? Mijn ervaring is dat de werkgever vaak niet weet wat de rol van de arbodienst en casemanager is. Het lijkt mij dat dit niet alleen de rol van de adviseur is.
Antwoord: Hier ligt zeker niet alleen een rol voor de adviseur. Zoals Marc Houtman tijdens het webinar aangaf, heeft de arbodienst daar ook zeker een rol in. Hierbij ook het voorbeeld van ArboNext; deze stelt na het aangaan van het arbocontract een verzuimprotocol beschikbaar. In dit verzuimprotocol komt naar voren wat de rol van de arbodienst is, wat de rol van de verzuimcoach is en welke taken deze uitvoert. Daarnaast is dit voor de arbodienst het moment om te inventariseren op welke facetten de werkgever al heeft geacteerd. Denk hier bijvoorbeeld aan de RI&E en of er sprake is van een cao.