Gestelde vragen – Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid

Hier vind je alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar:

 

Vraag: Hoe bepaal je de juiste verzekerde som?
Antwoord: In het verleden hadden we de keuze van het verzekerd bedrag (bij de basis producten) gekoppeld aan het balanstotaal van de rechtspersoon. De grondslag voor een offerte is de financiële huishouding van de rechtspersoon. We hebben de koppeling met het balanstotaal los gelaten, en verzekeringnemer is vrij om een verzekerd bedrag te kiezen waar behoefte aan is. Echter het balanstotaal is wel een leidraad om tot een keuze qua verzekerd bedrag te komen.

Vraag: Hoe lang kan het uitlooprisico meeverzekerd worden en hoelang na einde verzekering komen er in de praktijk nog claims binnen?
Antwoord: De maximale uitloop termijn is vijf jaar, dit is ook de wettelijke maximale termijn dat een schuldeiser zijn claim kan indienen, bij bijvoorbeeld een curator.

Vraag: Moet het moederbedrijf in Nederland gevestigd zijn?
Antwoord: Het is inderdaad zo dat verzekeringnemer (moeder) statutair gevestigd moet zijn in Nederland (voor haar dochtermaatschappijen is er werelddekking)

Vraag: Welke rechtspersoon moet de verzekering sluiten als er sprake is van een holdingstructuur? 
Antwoord: Indien er sprake is van een holdingstructuur is het zo dat de holding (moeder) verzekeringnemer wordt en haar dochtermaatschappijen automatisch onder de dekking vallen.

Vraag: Is voor een gemiddelde BV in het MKB segment ook een BAV nodig? Bijvoorbeeld: er is maar 1 DGA .. en verder geen bestuurders..
Antwoord: We hebben veel MKB bedrijven in de boeken met één DGA. Juist in dit geval is het zo dat de beslissingen zelfstandig gemaakt moeten worden en er geen ruggespraak met medebestuurders kan plaatsvinden. Ook iets niet doen/nalaten kan leiden tot aansprakelijkheid. Het aantal bestuurders is geen criterium.

Vraag: Doet HDI ook startende bedrijven ? Dit is soms erg lastig in de markt.
Antwoord: Wij hebben mogelijkheden voor recent opgerichte rechtspersonen, hier ontbreekt de financiële jaarrekening uiteraard, en vragen dan de openingsbalans en de meerjarenbegroting op.

Vraag: Ik zou graag willen weten wat de reden is dat het verzekerd bedrag is afgeleid van het balanstotaal?
Antwoord: In het verleden hadden we de keuze van het verzekerd bedrag (bij de basis producten) gekoppeld aan het balanstotaal van de rechtspersoon. De grondslag voor een offerte is de financiële huishouding van de rechtspersoon. We hebben de koppeling met het balanstotaal los gelaten, en verzekeringnemer is vrij om een verzekerd bedrag te kiezen waar behoefte aan is. Echter het balanstotaal is wel een leidraad om tot een keuze qua verzekerd bedrag te komen.

Vraag: Kunnen alleen benadeelden bestuurders aanspreken of een ieder?
Antwoord: Indien er zuivere vermogensschade is ontstaan naar aanleiding van een voorval uit onbehoorlijk bestuur bij een derden is het mogelijk om een aanspraak in te dienen. Dus er moet vermogensschade zijn geleden (benadeling)