Gestelde vragen – Webinar Coassurantiemarkt

Nedasco MS TeamsHier vind je alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar:

 

 

 1. Vraag: Welke beursverzekeraars hebben jullie in je assortiment?
  Antwoord: Wij hebben aanstellingen bij Achmea Avéro, Allianz, Chubb, Corins, HDI, Markel en Nationale Nederlanden. Op korte termijn kunnen wij hier ook Amlin aan toevoegen.
 2. Vraag: Komt de polis in het Optimaal Pakket Zakelijk? Of is het een losse polis?
  Antwoord: De beurspolissen worden als losse polis opgemaakt. Verzekeraars dienen de polissen te accorderen via het elektronische Assurantie Beurs Systeem (e-ABS). Hierbij dient het polisblad en het volgblad met daarop de clausules als één geheel te worden beoordeeld. Het is niet wenselijk om deze systematiek binnen een pakket te plaatsen. Daarbij gelden de eventuele kortingen die van toepassing zijn in het Optimaal Pakket niet voor de beurspolissen.
 3. Vraag: Bij wie ligt het incassorisico?
  Antwoord: In tegenstelling tot de volmacht polissen ligt het incassorisico bij u als agent. Het is wel van belang om hier op voorhand van bewust te zijn. In de praktijk is het dus extra van belang om te weten met wie u zaken doet. Bij de vaste relaties zal dit uiteraard geen problemen opleveren, maar op voorhand kan altijd de kredietwaardigheid worden gecontroleerd.
 4. Vraag: Normaliter, bij reguliere polissen, incasseert de maatschappij of Nedasco als volmachtkantoor. Is er bij de beurs ook sprake van een maatschappij-incasso of staan beurspolissen bij Nedasco op tussenpersoonincasso?
  Antwoord: In de basis wijzigt er niets in het incassoproces. Op het moment dat jij als niet incasserend agent bij ons in het systeem staat, worden ook eventuele beurspolissen op deze wijze opgemaakt. Pas op het moment dat een verzekerde niet betaald wijzigt er wat, omdat dan het risico bij jullie als agent ligt (zie ook vraag 3).
 5. Vraag: Is de beloning anders bij beurs dan bij volmacht?
  Antwoord: De beloning is inderdaad anders. Waar op de volmacht de provisie in zijn geheel voor jou als agent is, delen wij die op de beurs. Binnen de volmacht ontvangen wij als Nedasco een beloning van verzekeraars voor de werkzaamheden die wij ze uit handen nemen. Op de beurs valt deze beloning weg en komt de gehele verdiensten uit de provisie. Deze provisie delen wij op elke polis 50/50 met jou als agent.