Fraudebeleid

In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen en ons doelbewust benadelen om bijvoorbeeld een (hogere) schadevergoeding te krijgen.

Voorbeelden van fraude:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden);
 • liegen over de gezondheid bij een inkomensverzekering;
 • meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen bij een inbraak;
 • betrokkenheid bij brandstichting;
 • medische schade overdrijven of dubbel claimen.

Hoe sporen wij fraude op?

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren wij een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te verrichten.  Hierbij moeten wij ons  houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Wij onderschrijven daarbij in ieder geval:

Indien wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de desbetreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Wat doen wij bij fraude?

Als de maatschappij vaststelt dat er fraude is gepleegd, kunnen onderstaande maatregelen worden genomen. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen.

 • schade niet vergoeden
 • terugvorderen van een al betaalde claim
 • de polissen beëindigen
 • aangifte doen bij de politie
 • het melden van de betrokkene op waarschuwingslijsten
 • de fraude vastleggen in ons incidentenregister
 • uitsluiten voor toekomstige verzekeringen

Daarnaast geldt voor de interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van €532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, kunnen ook interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.