Europees Schadeformulier bij verkeersongevallen

Vul na een verkeersongeval altijd het Europees Schadeformulier in en stuur dat op naar je financieel adviseur. Is er een andere partij betrokken bij het ongeval? Laat die het formulier ook ondertekenen. Zo voorkomt u dat er later discussie ontstaat over wat er is gebeurd. Zorg dat u altijd een Europees Schadeformulier bij u heeft als u in de auto of op de motor stapt. U ontvangt het formulier van uw verzekeraar. Heeft u geen formulier? Download het Europees Schadeformulier (pdf).