Full Service Inkomenpakket

Optionele diensten bij ArboNext

Onze in-house arbodienst ArboNext kan de werkgever helpen met het inzetbaar houden van werknemers.

test

Risico-inventarisatie en evaluatie

Ook wel een RI&E. Deze brengt op een gestructureerde manier de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart. Deze móet actueel zijn. ArboNext helpt hierbij. Een actuele RI&E zorgt ervoor dat je er alles aan hebt gedaan om jouw werknemers vitaal, gezond en veilig te laten functioneren.

Bij minder dan 25 werknemers is het niet nodig om een externe partij in te schakelen voor de toetsing van een RI&E. ArboNext beschikt over toolings die het mogelijk maken om zelfstandig een RI&E uit te voeren.

Wil je aan de slag met een actuele RI&E? Neem dan contact op een van de verzuimcoaches van ArboNext.

Neem contact op

Vitaliteitsdiensten

Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek geeft werkgevers inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Zo worden risico’s op tijd gesignaleerd en kunnen ze direct aangepakt worden.

Laat een PMO doen!

Vitaliteitsadvies

Energieke en gezonde werknemers zijn onmisbaar in het bedrijf. Dit bepaalt de prestaties op de werkvloer. Veel werknemers voelen deze verantwoording zelf. Bij andere werknemers is juist een persoonlijke benadering nodig.

Lees meer

Verzuimtraining op maat

Door de toenemende complexiteit van alle wetgeving is een verzuimtraining de oplossing voor je bedrijf. Als werkgever ben je op de hoogte van het bestaan van de Arbowet of de Wet Verbetering Poortwachter. Maar hoe werkt het nu in de praktijk?

Lees meer
Digitaal platform en deskundig advies

MKB-preventieabonnement

Met het MKB-preventieabonnement van ArboNext worden de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is voor werkgever een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet actueel zijn. Elke werkgever moet over een eigen preventiemedewerker beschikken.

Met het MKB-preventieabonnement beschikt een werkgever jaarlijks over een digitaal platform en deskundig advies voor de uitvoering van preventieve maatregelen. Het abonnement bestaat uit meerder onderdelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via verzuim@arbonext.nl.

Of lees meer

Oplossingsgerichte diensten

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur is beter bekend als preventief spreekuur. Het spreekuur biedt de werknemer de mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Dit kan zonder een ziekmelding bij werkgever.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken wat een arbeidsongeschikte werknemer nog wél kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt hiervoor de juiste handvatten. Het uitgangspunt van het onderzoek is om te bepalen of een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid terug kan keren in zijn of haar eigen werk.

Lees meer
Werknemers structureel inzetbaar houden

Verzuimbegeleiding

Een concreet plan van aanpak voor herstel en werkhervatting is belangrijk. Wanneer je weinig te maken hebt met verzuim is dit lastig. ArboNext helpt je hierbij. Zo wordt na de verzuimmelding snel duidelijk of je werknemer het werk kan hervatten. Onze verzuimcoach komt na verzuimmelding direct in actie.

De verzuimcoach is de vaste schakel en verdiept zich goed in de situatie. De inzet van een verzuimcoach bespaart tijd en vermindert de verzuimkosten. Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel.

Meer weten?