Arbodienstverlening

Er komt nogal wat af op een werkgever als zijn medewerker ziek wordt en langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken. Denk aan het registreren en administreren van verzuim. Maar ook het maken van een probleemanalyse en een plan van aanpak. Of wat te denken van het voeren van begeleidingsgesprekken en het maken van evaluatieverslagen en re-integratiedossiers? Hiervoor werken bedrijven vaak samen met een arbodienst.

Samenwerking arbodiensten

Maar hoe bevalt de samenwerking met de arbodiensten eigenlijk? Werken zij op een manier waar bedrijven mee uit de voeten kunnen? Helpen zij de verzuimcijfers echt naar beneden te krijgen? En zijn er alternatieven die misschien aantrekkelijker zijn?

Nedasco vindt dat bij arbodienstverlening niet de arbodienst centraal moet staan, maar het bedrijf en zijn schadelast. Die schadelast moet structureel naar beneden. Daarom werkt Nedasco samen met een drietal speciaal geselecteerde arbodienstverleners. Maar ook met register casemanagementbureau Be Suitable.

Arbodienstverleners

  • Richting
  • Perspectief
  • Zorg van de Zaak