Natuurramp, staatsgreep of aanslag. Wat dekt de reisverzekering?

28-05-2019

Vakantie hoort een periode te zijn om even bij te komen van een jaar vol beslommeringen. Toch kan er op vakantie ook iets vervelends gebeuren, of erger nog: er kan zich een ernstige calamiteit voordoen. Wat is er in zo’n geval verzekerd?

Een calamiteit is in de woorden van het Calamiteitenfonds “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Als zo’n ramp zich voordoet, moet de reis misschien worden afgebroken of moeten er extra kosten worden gemaakt.

Wat is de dekking bij een natuurramp?

De annuleringsverzekering biedt in veel gevallen geen dekking als de vakantie vanwege een natuurramp afgebroken of geannuleerd wordt. Moeten er extra kosten worden gemaakt? Dan bieden veel reisverzekeringen een (beperkte) dekking. Vaak op voorwaarde dat de aangesloten alarmlijn daarvoor toestemming heeft gegeven. De exacte dekking is geregeld in de voorwaarden van de reisverzekering.

Wat is de dekking bij molest?

Molest zijn schades die zijn ontstaan in conflictsituaties. Deze term is verdeeld in ‘groot molest’ en ‘klein molest’. ‘Groot molest’ is bijvoorbeeld een burgeroorlog. ‘Klein molest’ is bijvoorbeeld een opstootje. De complete opsomming van molest staat in de voorwaarden. Annulering en extra kosten door molest zijn beide doorgaans niet verzekerd.

Wat is de dekking bij terrorisme?

Opvallend is dat terrorisme doorgaans niet onder molest valt. Terwijl juíst dit een actueel onderwerp is. Maar terrorisme wordt vaak als een risico beschouwd dat individuele verzekeraars niet kunnen dragen. Op allerlei reispolissen is de dekking van schade voortvloeiend uit terroristische activiteiten daarom beperkt. Speciaal voor deze schade is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Bij terrorisme controleert de verzekeringsmaatschappij of het NHT de schade verzekert. Zo ja, dan is er vaak dekking op de reisverzekering. Een serviceprovider mag deze controle niet uitvoeren maar zal hierom vragen bij de verzekeringsmaatschappij.

Het stappenplan bij een melding

Bij een natuurramp:

  1. Check of en welke dekking de verzekering biedt voor de geclaimde kosten.
  2. Is er dekking? Meld dan de schade bij de verzekeraar of serviceprovider.

Bij terrorisme:

Er moet gecontroleerd worden of NHT de zaak verzekert. Dat mogen alleen aangesloten verzekeraars doen. Werk je samen met een serviceprovider? Meld het dan bij hen, zij vragen dan de volmacht om de dekking te controleren bij het NHT.

Wat als de reisverzekering geen dekking biedt?

Neem dan contact op met de reisorganisator. Als de organisator is aangesloten bij het Calamiteitenfonds, dient ze daar een claim in.

Wordt een claim altijd gedekt door het Calamiteitenfonds?

Het calamiteitenfonds beoordeelt per geval of: het een gedekte calamiteit is en wat de hoogte van de vergoeding is. Het Calamiteitenfonds is onafhankelijk. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken niet per se gelijk staat aan een gedekte calamiteit.

Niet iedere reisorganisator is bij het Calamiteitenfonds aangesloten. Raad jouw klant daarom aan hier expliciet naar te vragen bij het boeken van de reis.

Check de polisvoorwaarden en dekking!

In bovenstaande stuk wordt regelmatig het woord “vaak” genoemd. Elke verzekeraar gaat namelijk anders om met calamiteiten. Bij de één is het wel mogelijk om terrorisme mee te verzekeren en bij de ander weer niet. De belangrijkste tip die wij geven is dus: check altijd heel grondig de polisvoorwaarden en dekking!

Meer weten over het NHT of het Calamiteitenfonds?

Lees meer op de volgende websites:
https://nht.vereende.nl/
https://www.calamiteitenfonds.nl/