Naverrekening zakelijk

Voor zakelijke verzekeringen vragen wij jaarlijks gegevens bij u op voor de naverrekening.

Waarom vindt er een naverrekening plaats?
De premie die u in een lopend verzekeringsjaar betaalt is de voorschotpremie. Deze premie wordt berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment beschikbaar waren. Pas na afloop van het kalenderjaar weet u precies hoeveel medewerkers u in dienst had, hoeveel loon u betaald heeft en hoe hoog de omzet en de kosten van verzuim waren. Bij de naverrekening wordt op basis van de precieze gegevens de premie voor het afgelopen jaar berekend.

Heeft u als ondernemer de juiste premie betaald?
Aan de hand van de naverrekening kan het zijn dat de premie die u heeft betaald wordt bijgesteld. Wanneer u vooraf te veel premie betaalde, krijgt u geld terug. Als u vooraf te weinig premie betaalde, moet u nog premie bijbetalen.

>  Inkomen
>  Schade