Wijziging doorgeven

Nedasco werkt als serviceprovider exclusief met 1.200 assurantie- tussenpersonen en is gevolmachtigde van 30 verzekeraars. Voor deze assurantietussenpersonen verzorgen wij de inkoop, administratie, premie-incasso en schadeafhandeling.

Uw tussenpersoon helpt u verder
Uw tussenpersoon kan alle wijzigingen verwerken via ons efficiënte ServiceNet. Om deze reden kan Nedasco niet direct wijzigingen of vragen over uw verzekering in behandeling nemen.

Automatische afschrijving
Wel kunt u gemakkelijk doorgeven als u de verzekeringspremie(s) automatisch wenst te betalen. Dit kan met het formulier Automatische afschrijving.

Wilt u een adreswijziging doorgeven? Heeft u een vraag over uw verzekering? Wilt u een schade melden? Of wilt u uw verzekering opzeggen? U kunt de wijziging doorgeven, uw vraag stellen en de schade melden bij uw assurantietussenpersoon.

Vul hieronder uw polisnummer en postcode in om te zoeken naar uw tussenpersoon.

Polisnummer: 5051-
Postcode: