Schade melden

Nedasco werkt als serviceprovider exclusief met 1.200 assurantie- tussenpersonen en is gevolmachtigde van een groot aantal verzekeraars. Voor deze assurantietussenpersonen verzorgen wij de inkoop, administratie, premie-incasso en schadeafhandeling.

Uw tussenpersoon kan alle schademeldingen verwerken via ons efficiënte ServiceNet. Om deze reden kan Nedasco niet direct schademeldingen, wijzigingen of vragen over uw schadeverzekering in behandeling nemen.

Heeft u schade? Is er sprake geweest van diefstal van uw bezittingen? Of heeft u een vraag of een bepaalde schade is gedekt? U kunt hiervoor terecht bij uw assurantietussenpersoon.

Vul hieronder uw polisnummer en postcode in om te zoeken naar uw tussenpersoon.

Polisnummer: 5051-
Postcode: