UBO’s; wat is het en wat betekent het voor mij?

18-06-2021

Heb jij bedrijfsmatige verzekeringen in jouw portefeuille en is daar schade op geclaimd? Dan is er een kans dat wij jou vragen om een UBO-formulier. Het onderwerp UBO is al een paar jaar vaste prik bij de Permanente Educatie, maar wat houdt UBO ook alweer in en waarom vragen wij erom?

Wat is een UBO?

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is iemand die de eigenaar is van een bedrijf of zeggenschap heeft daarover. Vóór februari 2022 moet ieder bedrijf bij de Kamer van Koophandel opgeven wie de UBO’s zijn binnen het bedrijf.

Er zijn hier wel uitzonderingen op. Zo moet een UBO bijvoorbeeld 25% of meer van de aandelen van het bedrijf hebben of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben. Een aantal bedrijven hebben daarom niet de verplichting op te geven wie de UBO’s zijn. Het gaat dan om:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Een volledig overzicht van de regels en uitzonderingen is terug te vinden op de site van de Kamer van Koophandel.

Schadeverzekeraars en UBO’s

Schadeverzekeraars en andere financiële instellingen zijn sinds 1977 verplicht te achterhalen wie de UBO’s binnen een bedrijf zijn. Het idee hierachter is dat het meer transparantie biedt over wie er precies betaald wordt. Door dit te achterhalen, kan met zekerheid vastgesteld worden, dat het geld niet wordt overgemaakt aan personen die terrorisme steunen of geld proberen wit te wassen. Wanneer een verzekeraar hier nalatig in is, kan daar een flinke boete tegenover staan.

Wanneer vraagt Nedasco om een UBO-verklaring?

In de volgende situaties zal Nedasco een UBO-verklaring opvragen:

 • Bij betalingen boven €2.500,00,- of meer en de UBO’s niet bekend zijn (bij onze eigen verzekerden zal dat zelden voorkomen. Wij controleren dit periodiek);
 • Bij een betaling aan een Nederlandse tegenpartij. Hierbij kan het voorkomen dat de UBO’s onbekend zijn;
 • Bij buitenlandse tegenpartijen. Deze staan immers niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vertraging afhandeling schade

Het opvragen van een UBO-verklaring kan de afhandeling van een schade vertragen. Wij komen er namelijk vaak pas in de loop van een dossier achter hoe groot een schade is en/of met wat voor partij wij te maken hebben. Pas daarna kunnen wij beoordelen of een verklaring nodig is.

Jouw rol als tussenpersoon bij UBO

Wanneer het om een schade aan de zaken van jouw eigen verzekerde gaat, kan het helpen om alvast na te gaan of de UBO’s bij ons bekend zijn. Dit geldt ook als, in geval van schade aan een derde, de tegenpartij ook bij jou verzekerd is. Door van tevoren te checken of de UBO’s bekend zijn, scheelt dat weer tijd tijdens het verwerkingsproces.