Wijzigingsdatum 01-09-2020 | 14:16

Nieuws rondom het Coronavirus

Wij houden dagelijks de berichtgeving over het coronavirus in de gaten. Hieruit proberen wij zoveel mogelijk de informatie te filteren die voor jou als financieel (verzekering)adviseur van toepassing is. Hierbij horen ook handige tips met betrekking tot bedrijfscontinuïteit.

Op deze pagina vind je:

Updates Nedasco

Het coronavirus houdt ons in de houdgreep. We zijn genoodzaakt onze dagelijkse routine’s aan te passen en de bedrijfscontinuïteit op de proef te stellen. Maar: wij zijn en blijven gewoon bereikbaar zoals je van ons gewend bent! 

Ben je klant bij Nedasco? Neem dan contact op met de vak-afdelingen als het gaat om vakinhoudelijke vragen, opmerkingen of om te sparren. De contactgegevens per afdeling zijn te vinden in ons extranet NSN (Nedasco ServiceNet).

Ben je nog geen klant bij Nedasco? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via 033 – 46 70 910 of sales@nedasco.nl. Zij vertellen jou graag meer over onze organisatie.

27/03/2020 - Accountmanager Bert wenst al onze klanten veel succes in deze tijd! | Nedasco #thuiswerken

“Let een beetje op elkaar…” Dat is ons gevraagd door de regering. Accountmanager Bert heeft een vlog opgenomen waarin hij al onze klanten veel succes wenst in deze tijd. Bekijk de video hier.

16/03/2020 - Coronavirus en bereikbaarheid Nedasco: wat betekent dit voor jou?

Laatste update: 16 maart 08.00 uur

Nederland treft steeds meer maatregelen tegen het coronavirus. Met meer maatregelen komen er ook steeds meer vragen. Wij hebben een aantal veelvoorkomende vragen op een rijtje gezet. Ook lees je welke maatregelen Nedasco treft voor haar medewerkers.

Nedasco houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus goed in de gaten. Een goede gezondheid staat daarbij voorop. Van onze relaties, klanten en medewerkers van Nedasco en haar dochterondernemingen Ensupport, BeSuitable en ArboNext. Om gezondheidsredenen stellen wij ons kantoor in Amersfoort niet meer open voor bezoeken en gaan alle bijeenkomsten tot nadere berichtgeving niet door. Daarnaast heeft Nedasco besloten om in heel Nederland geen fysieke bezoeken meer te laten plaatsvinden.

Onze bereikbaarheid
Onze medewerkers gaan zo veel mogelijk vanuit huis aan het werk. Zo blijven wij bereikbaar. Het kan zijn dat je één van onze collega’s te spreken krijgt die op zijn kinderen aan het passen is. Wij hopen dan ook op je begrip voor eventuele achtergrond geluiden die normaal gesproken niet te horen zijn op kantoor of een verminderde kwaliteit van de telefoonverbinding. Wij adviseren dan ook om je vraag te mailen, daarvan weten we zeker dat het bericht goed doorkomt.

NSN
Uiteraard blijft het Nedasco ServiceNet gewoon draaien. Het is nog steeds mogelijk om offertes te maken, verzekeringen te vergelijken of aanvragen, en verzuim te melden. Onder Nieuws delen wij de laatste actualiteiten. Al het nieuws over de maatregelen die Nedasco treft communiceren wij ook per e-mail.

Ondernemers in zwaar weer
Helaas zijn er veel ondernemers die zwaar weer tegemoet gaan vanwege alle maatregelen die getroffen worden. Ook jouw relaties kunnen hiermee te maken krijgen. Wij doen een beroep op jou om tijdig aan de bel te trekken als er betalingsachterstanden (dreigen te) ontstaan. Samen met jou en de verzekeraars proberen we dan een oplossing te zoeken. Op onze website hebben we een Q&A opgesteld met vragen over het coronavirus en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB.

[BLOG] Q&A: Coronavirus en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB – Hoe zit het?

Veelgestelde vragen over het coronavirus en verzekeringen
Op NSN hebben wij één pagina ingericht waarop we alle actuele informatie met betrekking tot het coronavirus verzamelen. Op deze pagina vind je handige links naar pagina’s en Q&A’s over het coronavirus in relatie tot verzuim- en schadeverzekeringen.

Wij hopen dat, met alle maatregelen die getroffen worden, het virus snel kan worden ingedamd. Iedereen die momenteel zorgt voor jouw en onze gezondheid wensen wij heel veel sterkte toe de komende tijd!

Nieuws & berichtgeving inkomensverzekeringen

23/03/2020 (update 01/09) - Aangepaste mogelijkheden offreren verzuim (Nedasco)

De coronacrisis heeft verzekeraars doen besluiten om hun beleid rondom het offreren van verzuimverzekeringen aan te passen. Het verzekeren van frequent kort verzuim (1 tot 14 dagen) wordt niet meer aangeboden. Onderstaand een overzicht per verzekeraar wat tijdelijk niet meer wordt aangeboden. Helaas kunnen wij niet zeggen wanneer verzekeraars het beleid weer terugdraaien.

De Goudse Verzekeringen
Momenteel bieden zij geen enkele vorm van verzuimverzekeringen meer aan.

Avéro Achmea
• Stop loss dekking is weer mogelijk;
• Conventioneel 10, 20, 30, 65, 130 en 261 wachtdagen;
• Er worden weer offertes voor dekkingsmogelijkheden uitgebracht. De ingangsdatum verzekering of wijziging dekkingsuitbreiding is dan 1 januari 2021. Voor nieuwe, startende ondernemers kan een ingangsdatum vóór 1 januari 2021 worden aangeboden.

De Amersfoortse (+ Nedasco Verzuimverzekering)
• Stop loss dekking (eigen geld dekking) weer mogelijk met als ingangsdatum 1 januari 2021;
• Conventioneel 10, 20, 30, 65, 130 en 261 wachtdagen;
• Mutaties waarbij het risico toeneemt (denk aan verlaging wachtdagen, verhogen dekkingspercentage).

Nationale Nederlanden
• Conventioneel 10, 20, 30, 65 en 130 wachtdagen;
• Mutaties waarbij het risico toeneemt (denk aan verlaging wachtdagen, verhogen dekkingspercentage).

WGA/WIA-producten?
Vooralsnog kunnen wij offertes voor alle overige producten (zoals WGA-erd en WIA-werknemers verzekeringen) conform de standaard mogelijkheden offreren.

Inkomen offertetool Nedasco
De inkomen offertetool van Nedasco blijft gewoon live. Het kan wel zo zijn dat je er beperkt of geen premies uit krijgt. Ook als het ondanks de maatregelen gebeurt dat er toch voor minder dan 30 wachtdagen premies getoond worden kunnen deze niet aangevraagd worden. Maatwerk blijft mogelijk, maar enkel voor de risico’s die afgesloten mogen worden. Bestaande (maatwerk) offerteverzoeken die zijn aangevraagd voor 19 maart 18:00 uur blijven geldig.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met ons.

09/04/2020 - Handig: Rekenhulp omzetverlies en tegemoetkoming loonkosten per maand (Nedasco)

Sinds afgelopen maandag 6 april is het loket van het UWV geopend en kan de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden aangevraagd door werkgevers met minimaal 20% omzetverlies. Inmiddels zijn er al ruim 30.000 aanvragen gedaan bij het UWV. De tegemoetkoming geldt voor 3 maanden, met een optie tot het verlengen van nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming is een voorschot van de overheid. Maar hoeveel tegemoetkoming krijgt een werkgever per maand?

Er is een rekenhulp ontwikkeld waarmee jij heel eenvoudig kunt berekenen wat het omzetverlies en de tegemoetkoming van de loonkosten per maand wordt voor de werkgever die jij adviseert. Lees hier meer.

27/03/2020 - Consultant Mark over ziek melden en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) | Nedasco #thuiswerken

Wanneer meld je een werknemer ziek en wanneer juist niet? Bij een onjuiste ziekmelding heb je kans dat de overheid de werkgever geen steun verleent vanuit het noodpakket en dat de premie van zijn verzuimverzekering stijgt. Dit brengt extra kosten met zich mee. Mark vertelt wanneer de werkgever wel en niet moet ziek melden en hoe de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) precies in zijn werk gaat. Bekijk de video hier.

27/03/2020 - Consultant Joost Keijer vertelt over de Compensatie Transitievergoeding | Nedasco #thuiswerken

In deze tijd heb je de volledige aandacht voor het zo goed mogelijk omgaan met de coronacrisis en het adviseren van werkgevers over het nieuwe maatregelenpakket. Maar vergeet niet dat een werkgever ook recht kan hebben op andere vergoedingen naast het nieuwe maatregelpakket. Bijvoorbeeld de Compensatie Transitievergoeding. Joost vertelt in het kort wat dit inhoudt. Bekijk de video hier.

26/03/2020 - Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over NOW (Salaris Vanmorgen)

Minister Koolmees van Sociale Zaken beantwoordt Kamervragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lees hier meer.

18/03/2020 - Check hier de regelingen waar zzp'ers of mkb'ers gebruik van kunnen maken (KvK)

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar zzp’ers of mkb’ers gebruik van kunnen maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier.

18/03/2020 - Tijdelijk geen offertes meer voor verzuim en ZW-erv (De Goudse verzekeringen)

Het coronavirus heeft grote impact in de wereld. U en uw relaties merken daar ongetwijfeld veel van en dat geldt ook voor ons. Er is sprake van extreme marktomstandigheden waardoor het op dit moment voor ons onmogelijk is te bepalen tegen welke premies wij nieuwe verzuim- en Ziektewetverzekeringen zouden moeten afsluiten. Daarom hebben wij een ingrijpende maatregel moeten nemen. Lees hier meer.

17/03/2020 - Regeling werktijdverkorting gestopt, nu: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke maatregelen te nemen. Doel van de maatregelen is om naast onze gezondheid ook onze banen en economie te beschermen. Hierdoor heeft minister Koolmees besloten om een noodfonds in het leven te roepen. Dit fonds stelt middelen ter beschikken om er onder andere voor te zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Lees meer.

17/03/2020 - Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Lees meer.

Nieuws & berichtgeving schadeverzekeringen

Speciale corona-pagina's van maatschappijen
Controleer altijd de polisvoorwaarden

Heeft jouw klant een vakantie geboekt naar een land waar het coronavirus is en wil hij deze annuleren? Per verzekeraar en product verschilt het wat de dekking is voor jouw klant als hij een reis- of annuleringsverzekering heeft. Het coronavirus wordt vaak niet gezien als een reden om een reis te annuleren. Controleer dus altijd goed de polisvoorwaarden van jouw klant. Je vindt de polisvoorwaarden terug op de polis.

15/04/2020 (update: 23/04) - Hertaxatie/verlopen taxatierapport: hoe gaan onze volmachten hier mee om?
03/04/2020 - Beleid dekking coronavirus gerelateerde juridische kwesties (rechtsbijstand) (ARAG, DAS)
03/04/2020 - Aanpassen/schorsen dekking van zakelijke motorrijtuigen: hoe gaan onze volmachten hier mee om? (Nedasco)
26/03/2020 - Hoe gaat De Goudse om met tijdelijk stopzetten voertuigverzekeringen? (De Goudse)

Vanwege de coronacrisis gebruiken sommige ondernemers hun bedrijfsvoertuig(en) tijdelijk niet meer. Het is helaas niet mogelijk om de volledige verzekering stop te zetten, maar als jouw relatie zijn auto WA plus Volledig Casco heeft verzekerd kan hij de dekking wel tijdelijk omzetten naar WA plus Beperkt Casco. 

Hij is dan nog steeds verzekerd tegen bijvoorbeeld brand en diefstal maar betaalt een aanzienlijk lagere premie.

  25/03/2020 - Hoe gaan onze volmachten om met tijdelijke bezorgdiensten/maaaltijdbezorging? (Nedasco)
  24/03/2020 - Meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland

  Is jouw klant, als Nederlandse reiziger, gestrand in het buitenland door de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus? Vraag jouw klant dan om zich direct te registeren bij het centrale meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland. Hieronder geven wij jou een beknopte uitleg over dit meldpunt.

  Dit meldpunt heeft als doel gestrande Nederlandse reizigers in het buitenland te helpen.
  Het meldpunt doet dit door zoveel mogelijk gestrande reizigers terug te halen naar Nederland. Hierbij probeert het meldpunt vluchten te regelen vanuit landen die, door maatregelen tegen het Corona virus, niet meer op de normale wijze te bereiken zijn voor vliegverkeer. Wanneer er toch geen vlucht geregeld kan worden, probeert het meldpunt een tijdelijk verblijf voor gestrande reizigers te regelen.

  Hoe komt jouw klant in contact met dit centrale meldpunt?
  Dit kan via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Heeft jouw klant geen internet of heeft jouw klant hulp nodig bij het invullen van het online registratieformulier? Dan kan jouw klant 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247. Houd er echter rekening mee dat het momenteel door de omstandigheden druk is, waardoor jouw klant misschien niet direct geholpen kan worden.

  Wie betaalt de terugvlucht of het verblijf?
  Het meldpunt is een samenwerking tussen de reisbranche, de verzekeraars en de Rijksoverheid. Het verbond van Verzekeraars heeft een convenant opgesteld waarin geregeld is dat deze 3 partijen gezamenlijk een, maximaal, bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking hebben gesteld voor deze maatregelen. De verdere uitwerking van het convenant en het uitvoering van deze tijdelijke regeling wordt door de Rijksoverheid geregeld.Het regelen van de vluchten zelf wordt door de alarmcentrales gedaan.

  De verzekerde betaalt wel een eigen bijdrage!
  Deze bijdrage bedraagt € 300,00 voor vluchten binnen Europa en € 900,00 voor vluchten buiten Europa. Dit bedrag wordt niet door de reis- of annuleringsverzekeraar vergoed.

  Wil je meer over het meldpunt lezen?
  Dat kan op de volgende sites:

  24/03/2020 - Tijdelijk geen offertes voor Huwelijksdagverzekeringen (De Goudse)

  De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Het is onduidelijk hoelang die crisis gaat duren, maar het is niet uitgesloten dat we er nog vele maanden mee te maken hebben. Dat maakt het risico dat een huwelijk of feest moet worden afgelast onacceptabel groot.

  Offertestop
  Helaas heeft De Goudse daarom moeten besluiten tijdelijk te stoppen met de verkoop van Huwelijksdagverzekeringen. Er kunnen geen nieuwe offertes worden uitgebracht en de verzekering kan tijdelijk niet meer worden afgesloten (ook niet als jij voor jouw relatie al een premieberekening hebt gemaakt). Uiteraard blijven verzekeringen die al zijn afgesloten gewoon van kracht.

   Vragen?
   Neem contact op met ons Serviceteam Particulier:

   Particulier
   Brand/varia
   033 – 46 70 960
   acc.brandparticulieren@nedasco.nl

   Motorrijtuigen
   033 – 46 70 830
   acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

   23/03/2020 - Opschorten of royeren? (corona-royement) (Nedasco)

   De coronamaatregelen hebben een grote impact op bedrijven.
   Noodgedwongen moeten zij tijdelijk hun werkzaamheden stilleggen. Dit heeft grote invloed op hun cashflow en de betaalbaarheid van polissen.

   Wij hanteren als beleid om polissen niet op te schorten maar tijdelijk te royeren. Dit noemen wij het corona-royement. Dit betekent geen dekking, maar ook geen premiebetaling.

   Wanneer heeft jouw klant recht op corona-royement?
   Wij gaan coulant om met verzoeken tot royeren van polissen vanwege de coronamaatregelen. Wel hanteren wij een aantal aandachtspunten:

   • Voor motorvoertuigen moet het kenteken geschorst zijn anders blijft verzekeringsplicht bestaan;
   • Het niet gebruiken van voertuigen neemt het risico op schade aan de voertuigen niet weg, bespreek dit met jouw klant;
   • Zodra voertuigen of activiteiten weer actief worden moet eerst verzocht worden om polissen in kracht te herstellen, anders is er geen dekking;
   • Verwerking vindt plaats conform regulier royement;
   • Het in kracht herstellen van een polis kan via een e-mail kenbaar worden gemaakt. Er hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan via de bedrijventool. Dit geldt alleen voor ‘corona-royementen’. Voor al het andere blijft de gebruikelijke werkwijze, via de bedrijventool, van kracht.

   Vragen?
   Neem contact op met ons Serviceteam Zakelijk of Particulier:

   Zakelijk
   Mutaties
   033 – 46 70 820
   acc.bedrijven@nedasco.nl

   Offertes
   033 – 46 70 821
   acc.bedrijven@nedasco.nl

   Particulier
   Brand/varia
   033 – 46 70 960
   acc.brandparticulieren@nedasco.nl

   Motorrijtuigen
   033 – 46 70 830
   acc.motorrijtuigen@nedasco.nl

   20/03/2020 - Bezorging tijdelijk meeverzekerd voor mkb-bedrijven (op aanvraag) (a.s.r.)

   Omdat het bezorgen van eten nog wel mag, gaan veel mkb-bedrijven eten bezorgen terwijl ze dat normaal niet doen. De vraag is dan; is dit wel verzekerd? Normaal is de activiteit ‘bezorgen’ niet verzekerd voor vervoermiddelen die zijn verzekerd op de verkeersverzekeringen en voor elektrische fietsen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bij gebruik door restauranthouders.

   Bij a.s.r. schade verzekeren ze veel mkb-bedrijven, waaronder restaurants. Ze helpen graag door in te spelen op de tijdelijke behoefte van het mkb bij het bezorgen van eten. Daarom is, onder bepaalde voorwaarden, het tijdelijk mogelijk om bezorging van eten door mkb-bedrijven mee te verzekeren. Het gaat zowel om de zakelijke als de particuliere motorrijtuigen (die al bij ons verzekerd zijn) van de mkb-ondernemer, en voor het gebruik van de elektrische fiets door restauranthouders. Wil jouw klant gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met het Serviceteam Zakelijk via 033 – 46 70 820.

   17/03/2020 - Focwa roept consumenten op om schades gewoon te laten herstellen

   Het coronavirus heeft grote impact in de wereld. U en uw relaties merken daar ongetwijfeld veel van en dat geldt ook voor ons. Er is sprake van extreme marktomstandigheden waardoor het op dit moment voor ons onmogelijk is te bepalen tegen welke premies wij nieuwe verzuim- en Ziektewetverzekeringen zouden moeten afsluiten. Daarom hebben wij een ingrijpende maatregel moeten nemen. Lees hier meer.

   29/02/2020 - (KASSA) Het coronavirus en reizen

   Op zaterdag 29 februari schoof Frank Oostdam van de ANVR aan in het TV-programma Kassa om antwoord te geven op vragen omtrent het coronavirus en reizen. Je kijkt het fragment hier terug.

   Nieuws & berichtgeving algemeen

   06/04/2020 - NOW vanaf vandaag aan te vragen! (UWV)

   De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is vandaag aan te vragen. Vraag hier direct aan.

   31/03/2020 - Voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt (UWV)

   Het UWV heeft vandaag de voorwaarden van de NOW bekend gemaakt. Lees hier meer.

   28/03/2020 - Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (Rijksoverheid)

   De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Lees hier meer over de TOGS.

   26/03/2020 - Verzoek aan werkgevers: doe op tijd aangifte loonheffingen (Belastingdienst)

   De Belastingdienst vraagt werkgevers hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren. Zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Als UWV ook de meest actuele gegevens uit jouw aangifte loonheffingen heeft, krijg je als werkgever snel waar je recht op hebt. En de werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, ook. Lees hier meer.

   20/03/2020 - Alle opleidingen, trainingen en examens Lindenhaeghe t/m 6 april opgeschort

   Lindenhaeghe neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid naar cursisten, klanten en medewerkers in een gezamenlijke missie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom hebben zij per direct alle ingeplande klassikale opleidingen, trainingen en examens tot en met 6 april opgeschort. Lindenhaeghe neemt contact met je op als jij hierbij betrokken bent. Lees hier meer (onderaan pagina).

   20/03/2020 - Banken geven MKB-bedrijven halfjaar uitstel aflossing leningen (NOS)

   ING, de Volksbank, ABN Amro, Rabobank en Triodos zijn samen tot het besluit gekomen dat kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro een halfjaar uitstel kunnen krijgen voor aflossing van hun leningen. Lees hier meer.

   Ontvangen jouw klanten de post van Nedasco al digitaal?

   Het coronavirus raakt ons allemaal hard. Ook de post. Vragen als: “Worden de polisbladen van mijn klanten wel op tijd geleverd?” en  “Wat als PostNL minder frequent gaat bezorgen of de bezorging helemaal stopzet?” worden nu relevant.

   Promoot digitale post!
   Deze vragen heb je met digitale post niet, want dat gaat gewoon door (uitzonderingen daargelaten). Wij verzenden de post van jouw klant pas digitaal als zij daar toestemming voor geven via deze pagina. Jij kunt het ook voor je klant invullen natuurlijk. Meld ze nu aan om de veranderingen voor te zijn!

   18/03/2020 - Houd ook rekening met cybercriminaliteit tijdens deze crisis (Digital Trust Center)

   Je denkt er misschien niet direct aan, je hebt wel andere dingen aan je hoofd nu. Maar zoals met vele crises maken andere mensen misbruik van de situatie. Zo ook cybercriminelen. Lees meer.

   Al het nieuws van AdFiz over het coronavirus

   Lees hier al het nieuws van AdFiz terug over het coronavirus.

   Al het nieuws van AM: over het coronavirus

   Lees hier al het nieuws van AM: web terug over het coronavirus.

   Al het nieuws van VVP over het coronavirus

   Lees hier al het nieuws van VVP terug over het coronavirus.

   Tools & kennis

   16/04/2020 - Webinar 'Bedrijfscontinuïteit in crisistijd' (22 april) (Avéro Achmea)

   Crisismanagement en businesscontinuïteit zijn belangrijker dan ooit. Maar hoe ga je hierover in gesprek met jouw relatie? Tijdens het webinar leer je in maximaal 1 uur de basisprincipes van continuïteit en crisismanagement van experts uit de praktijk. Meld je hier aan.

   15/04/2020 - Applicatie Finly van Future of Finance (20% korting voor klanten Nedasco)
   15/04/2020 - Online communicatie met SafeBay (gratis tot 1 juni!)
   15/04/2020 - Risico-inventarisatie met Risk Explorer (gratis tot 1 juni!)
   08/04/2020 - Voorbeeldmails voor naar jouw klant (commercieel) (Nedasco)
   31/03/2020 - Webinar 'werken in tijden van corona' (ARAG) (VERLOPEN!)

   9 april 2020 organiseert ARAG een webinar ‘werken in tijden van corona’. Daarin geeft Sandra Bonestroo, jurist Arbeidsrecht bij ARAG, informatie over werken in de huidige situatie en beantwoordt zij juridische vragen hierover. Denk aan antwoorden op vragen over salarisbetaling of het intrekken van vakantiedagen. Meld je hier direct aan.

   Dit webinar geeft belangrijke informatie die uw klanten kan helpen. Stuur de aanmeldlink dus snel door. Hieronder leest u hoe dat het makkelijkst kan via het ARAG Marketing Portaal. Natuurlijk is het webinar ook voor u als adviseur interessant. Veel vragen van klanten zult u zelf vast ook krijgen. Meldt u uzelf dus gerust aan voor het webinar. Meld je hier direct aan.

   31/03/2020 - Tijdelijke financiële regelingen coronavirus in één overzicht (Rijksoverheid)

   Alle tegemoetkomingen voor ondernemers in deze coronacrisis op een rij. Met daarbij: voor wie het geldt en waar je het moet aanvragen. Je downloadt het overzicht hier.

   23/03/2020 - Handreiking hoe om te gaan met COVID-19 (coronavirus) op de werkvloer (KvK)

   Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen. De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, HumanCapitalCare, FME, OVAL, OSB, Inretail en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel. Download de handreiking hier. 

   23/03/2020 - Webinar corona op de werkvloer: de rechten en plichten van de werkgever en de zzp'er (DAS) (VERLOPEN)

   Op woensdag 25 maart van 16.00 uur – 17.00 uur geeft DAS antwoord op arbeidsrechtelijke vragen rondom het coronavirus. In het webinar bespreken ze onder andere:

   – de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”);
   – de gevolgen van het sluiten van de scholen voor werkgevers en hoe het dan zit met de (on)mogelijkheid van thuiswerken;
   – vragen rondom ziekte, re-integratie, ontslag, loondoorbetaling en vakantie gerelateerd aan het coronavirus.

   Maar ook beantwoorden ze vragen zoals: “Wat zijn mijn rechten als werkgever als een medewerker bang is om naar het werk te gaan vanwege besmettingsgevaar?” en “Hoe zit het met de privacy van de werknemer?”

   Meld je hier direct aan.

    

   20/03/2020 - 3 conference calls voor adviseurs op 23 maart 2020 (NN Schade & Inkomen) (VERLOPEN!)

   Op maandag 23 maart a.s. organiseert NN Schade & Inkomen drie conference calls: om 11.00 uur, 12.00 uur en om 13.00 uur. Je kunt een keuze maken uit één van deze calls. Tijdens alle calls geven ze dezelfde toelichting.

   • Voor de call om 11.00 uur kun jij je registreren via deze link.
   • Voor de call om 12.00 uur kun jij je registreren via deze link.
   • Voor de call om 13.00 uur kun jij je registreren via deze link.

   Arjan Nollen, Directeur Marketing & Verkoop, Folkert Clemens, Directeur Productmanagement & Expertise, en Henk Blok, Directeur Sales Inkomen Collectief, praten je tijdens deze call bij over de mogelijkheden die NN biedt om samen met jou deze crisis periode door te komen.

   19/03/2020 - Checklist crisiscommunicatie: zo ga je om met het coronavirus (Frankwatching)

   Ze hebben bij Frankwatching een mooi artikel geschreven wat de punten zijn hoe je in hoofdlijnen om moet gaan met een crisis-situatie zoals het coronavirus. Lees hier meer.

   17/03/2020 - Communicatieplatform Safebay 2 maanden lang gratis

   De actualiteit vraagt om meer communicatie op afstand zoals chatten en digitaal videoconsult. Omdat niet iedere adviseur beschikt over deze faciliteiten stelt ANVA, in samenwerking met Adfiz, het communicatieplatform Safebay twee maanden lang gratis beschikbaar. Lees meer. Of meld je hier direct aan.

   Communicatiemiddelen beschikbaar gesteld door Rijksoverheid

   De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht waarop communicatiemiddelen zijn te vinden. Met deze middelen kan men informeren over de maatregelen tegen het coronavirus en waar men terecht moet voor vragen. Bekijk hier.

   Efficiënt thuiswerken

   Het klinkt ideaal, thuiswerken. Geen afleidingen die jou van je werk af houden. Of toch wel? Thuis zijn er andere uitdagingen dan wanneer je op kantoor zit. Hoe pak je efficiënt thuiswerken nou aan? Lees meer.

   Q&A Coronavirus en schadeverzekeringen (zakelijk en particulier)

   Is bedrijfsschade door terugval in import en export van handelsgoederen gedekt? Hoe zit het als jouw klant een reis wil annuleren? Met deze Q&A probeert Niels jou zo goed mogelijk voor te bereiden op vragen van jouw klanten over dergelijke kwesties: klik hier.

   Q&A Coronavirus en verzuimverzekeringen

   We kunnen ons voorstellen dat je als inkomensadviseur vragen krijgt vanuit werkgevers hoe om te gaan met het coronavirus. Hoe moeten ze omgaan met een verzuimmelding? Is er recht op een uitkering vanuit de verzuimverzekering? Welke plichten hebben werkgevers? Met deze Q&A proberen Joost en Mark jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen vanuit werkgevers: klik hier.

   Q&A Coronavirus: fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

   De maatregelen die worden getroffen tegen het coronavirus hebben gevolgen voor ondernemers. Wanneer hebben zij recht op werktijdverkorting? En hoe zit het met het betalen van inkomstenbelasting? Met deze Q&A probeert Jos jou zo goed mogelijk voor te bereiden op vragen van ondernemers: klik hier.