Inkomen

Wordt 2021 hét jaar voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Inge van Meurs
Commercieel Relatiebeheerder

In mijn gesprekken met inkomensadviseurs valt mij op dat niet iedereen op de hoogte is van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering. En dit is niet alleen mij opgevallen. Ook Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is daarom al bevraagd over de resultaten van dit product. Wordt het niets met deze verzekering of wordt 2021 hét jaar?

In 2018 sloten MKB-Nederland en Minister Koolmees het convenant MKB Verzuim-Ontzorgverzekering. De aanleiding hiervoor waren de hoge kosten, complexe regelgeving en de uitgebreide re-integratieverplichtingen waarmee de werkgever te maken krijgt wanneer hij een langdurig zieke werknemer in dienst heeft. Dit voelt vooral voor het MKB als een zware last. Om de MKB-werkgever te ontzorgen is de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering ontwikkeld. Dit zou de werkgever ook stimuleren meer vaste contracten uit te delen. Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk deze nieuwe verzekeringsoptie af te sluiten.

Volledig ontzorgen

De MKB Verzuim-Ontzorgverzekering kent een paar belangrijke voordelen voor de werkgever. Neem de ontzorgmanager. De ontzorgmanager treedt op als spil tussen de verschillende betrokkenen, neemt de werkgever taken uit handen en zorgt voor een optimale begeleiding van de zieke werknemer. Dan de vergoedingen. De interventies die door de bedrijfsarts of ontzorgmanager worden geadviseerd, worden door de verzekeraar vergoed. De werkgever wordt dus tijdens het gehele re-integratieproces bijgestaan door de ontzorgmanager voor de verplichtingen en door de verzekeraar voor de kosten van de interventies. Voor de werkgever moet dit toch een verademing zijn! Hij blijft doen waar hij goed in is, namelijk: ondernemen.

Toch geen succes

Ruim een jaar na de introductie van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering blijkt dat deze nog niet massaal is afgesloten. Hoe kan dit? Het product is toch volledig afgestemd op de wensen van de doelgroep? De hogere premie lijkt niet de oorzaak van de tegenvallende resultaten. Persoonlijk ben ik van mening dat de voordelen van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering opwegen tegen de hogere premie. Wat is dan de oorzaak? In november 2020 kwam het rapport ‘Houding en gebruik MKB-ontzorg-verzekering’ uit, over de bekendheid en het gebruik van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering in de bouw, afbouw en infra sector. Van de ondervraagde ondernemingen geeft 17% aan bekend te zijn met de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering, 10% heeft ook daadwerkelijk voor deze verzekering gekozen.

Grip op de uitvoering en kosten van verzuim

Jij wilt werkgevers ook meer bieden dan alleen een inkomensverzekering, toch? Maar dat vraagt veel tijd. De oplossing: een Full Service Inkomenpakket met daarin: tools, verzekeringen, kennis en dienstverlening.

Onbekend maakt onbemind

Als maar 17% de ondervraagde ondernemingen bekend is met de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering, is het geen verrassing dat het product nog geen succes is. Toch is Minister Koolmees niet ontevreden met de resultaten. Volgens hem zitten we nu in de aanloopperiode van dit product waarin te bekendheid en gebruik nog moet groeien. Ook vanuit de markt krijgen wij signalen dat verzekeraars wel degelijk in het product geloven. Zij willen daarom de bekendheid en het gebruik van dit product stimuleren.

Blik op de toekomst

Door de late introductie in het inkomenseizoen liep de start van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering niet helemaal vlekkeloos. Vervolgens kwam Covid-19, waardoor werkgevers wel iets anders aan hun hoofd hebben. Nu het einde van de lockdown (hopelijk) in zicht komt, kunnen werkgevers de toekomstige risico’s weer beter inschatten. Ik verwacht dan ook dat de werkgevers de voordelen van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering gaan zien.

Jouw invloed als adviseur

MKB-Nederland heeft al veel acties gedaan om de bekendheid van het product te vergroten. Internet, radio en social media zijn ingezet om zoveel mogelijk werkgevers uit de doelgroep te bereiken. De volgende stap van MKB-Nederland is om de campagnes te richten op de verzekeringsadviseur. Logisch, in het eerder genoemde rapport valt op dat 68% van de ongevraagde ondernemingen via zijn verzekeraar/verzekeringsadviseur bekend is geworden met de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering.

De Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering

En wat doet Nedasco? Sinds 1 januari 2021 ligt ook bij ons de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering in de schappen. Omdat wij een jaar later zijn begonnen, kunnen we onze cijfers nog niet vergelijken met die uit het rapport. Vanuit mijn rol als commercieel relatiebeheerder merk ik dat de kennis over de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering nogal verschilt per adviseur en dat ook de meningen erover uiteenlopen. Het is duidelijk dat de informatievoorziening daarom de volle aandacht verdient.

Bekendheid vergroten

Net als MKB-Nederland hebben ook wij acties ingezet om de bekendheid van het product te vergroten. Tijdens De week van AM 2020 hebben wij een webinar gewijd aan de nut en de noodzaak van de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering. Daarnaast zijn onze adviseurs met een mailing geïnformeerd over dit nieuwe product en de werking daarvan. Bovendien hebben wij, voor een gedeelte van onze portefeuille, een voorstel toegevoegd bij het prolongatievoorstel. Daarom is al een substantieel aantal polissen overgesloten naar de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering.

Meer weten?

Heb je vragen over de MKB Verzuim-Ontzorgverzekering van Nedasco? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Inge van Meurs

Inge van Meurs is Commercieel Relatiebeheerder Inkomen bij Nedasco. Ze biedt inkomensadviseurs ondersteuning en deskundigheid op het gebied van sociale zekerheid. De verschillende vraagstukken met betrekking tot inkomensverzekeringen ziet zij als haar grootste uitdaging.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *