Beloningsbeleid

Inleiding

Nedasco voert een beheerst beloningsbeleid, die in lijn is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wft en het onderliggende Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).

Het beloningsbeleid van Nedasco is erop gericht om gekwalificeerd personeel te hebben en te behouden en het bevorderen van de integriteit en soliditeit van de onderneming.  Het beloningsbeleid waarborgt dat er geen prikkels van uitgaan die afbreuk doen aan de belangen van de klanten en andere stakeholders van Nedasco. Het beloningsbeleid van Nedasco omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Salaris

Nedasco kent een salarisgebouw dat is gebaseerd op een indeling van functies met bijbehorende functieschalen. De functieschalen geven het bruto minimum- en maximumsalaris per maand bij een fulltime dienstverband weer. Overuren worden in aanvulling op het salaris uitbetaald. Elke medewerker van Nedasco ontvangt jaarlijks een 13e maand-uitkering. Dit betreft een bedrag van eenmaal het bruto maandsalaris, welke aan het eind van het jaar wordt uitgekeerd. Deze uitkering is niet gerelateerd aan het functioneren en de prestaties van de medewerker.

Salarisverhoging en Variabele beloning

Jaarlijks worden de medewerkers beoordeeld op hun functioneren. Deze beoordeling kan aanleiding geven voor een verhoging van het salaris of het toekennen van een incidentele bonus aan de medewerker. De beoordeling geschiedt op grond van per functie vastgestelde competenties en afgesproken doelen. De salarisverhoging wordt gebaseerd op een vaste formule en begrensd door het maximum van de functieschaal. Nedasco kent een variabele beloning voor het management en enkele medewerkers van de afdeling Sales en Marketing. De variabele beloning is gerelateerd aan de het behalen van de afgesproken doelen die volgen uit de bedrijfsstrategie.

Personeelscondities

Medewerkers kunnen producten van Nedasco afsluiten tegen personeelscondities. Dit houdt in dat medewerkers korting krijgen op de premie van producten van de eigen organisatie. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd. De medewerker is geenszins verplicht de producten van Nedasco af te sluiten, dit geschiedt op vrijwillige basis. Daarnaast bestaat voor alle medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering en de collectieve pensioenregeling.