Verzuimbegeleiding

Er komt nogal wat af op een werkgever als zijn werknemer ziek wordt en langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken. Denk aan het administreren van verzuim. Maar ook het maken van een probleemanalyse en een plan van aanpak. Of wat te denken van het voeren van begeleidingsgesprekken en het maken van evaluatieverslagen en re-integratiedossiers? Hiervoor werken bedrijven vaak samen met een arbodienst.

Nedasco vindt dat bij arbodienstverlening niet de arbodienst centraal moet staan, maar het bedrijf en zijn schadelast. Die schadelast moet structureel naar beneden. Daarom werkt Nedasco samen met een vijftal speciaal geselecteerde arbodienstverleners, namelijk ArboNed, ArboNext (dochteronderneming Nedasco)Richting, Perspectief en Zorg van de Zaak. Maar ook met register casemanagementbureau Be Suitable (dochteronderneming Nedasco).

Deze organisaties delen onze visie en hebben hun dienstverlening daarop afgestemd. Professioneel, praktisch en resultaatgericht.

Nedasco biedt samen met ArboNed, ArboNext, Be Suitable, Richting, Perspectief en Zorg van de Zaak de volgende dienstverlening aan:

Werkgeversportaal Xpert Suite

Wil je zakelijke relatie zijn ziekteverzuim goed registreren? Wijs hem dan op het gebruik van het werkgeversportaal Xpert Suite. Dit portaal is te bereiken via Nedasco ServiceNet. Verzuimgegevens zijn hier eenvoudig in te voeren en aan te passen. Deze gegevens komen vervolgens snel terecht bij alle relevante partijen. Bovendien kan de werkgever in Xpert Suite een dossier bijhouden en heeft hij inzicht in de gegevens en voortgang van de begeleiding.

Werkgeversportaal Xpert Suite
Logo BeSuitable

Werkgeversdesk (Be Suitable)

Een werkgever wil graag op de hoogte gehouden worden van wat er gebeurt gedurende de verzuimperiode en van het verloop van de re-integratie van zieke werknemers. Hij kan daarom met al zijn vragen terecht bij de Werkgeversdesk wat wordt uitgevoerd door onze dochterondernemening Be Suitable. Door Be Suitable wordt de werkgever begeleid en heeft hij een casemanager als vast aanspreekpunt.

Maar ook jij, als adviseur, kunt bij Be Suitable terecht met eerstelijns vragen over o.a.:

  • de juiste aanpak bij verzuim;
  • het optimaliseren van de samenwerking met zijn bedrijfsarts of arbodienst;
  • de financiële gevolgen bij ziekteverzuim voor betrokkenen;
  • de controle van ZW-of WGA-beschikkingen;
  • besparingsmogelijkheden voor werkgevers binnen de sociale zekerheid.

Stel je vraag!

Heb jij of heeft jouw zakelijke relatie een vraag over verzuim? Of advies nodig op het gebied van sociale zekerheid? En heeft jouw zakelijke relatie een inkomensverzekering bij Nedasco? Onze specialisten bij Be Suitable zitten klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Je kunt direct bellen met de Werkgeversdesk van Be Suitable via 033 – 33 10 010 of een mail sturen naar werkgeversdesk@besuitable.nl.

Arbodienstverlening

Nedasco werkt samen met de volgende arbodienstverleners:

logo ArboNext

ArboNed – All-in pakket

ArboNed voorkomt en verlaagt verzuim, minimaliseert arbeidsrisico’s en zorgt voor gezonde, en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor brengt ArboNed met hun (wettelijk verplichte) analyse-instrumenten in kaart hoe het bedrijf ervoor staat. De werkgever krijgt inzicht, adviezen en praktische oplossingen die passen bij de onderneming en die aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Want met vitale mensen kunnen ondernemers hun doelen realiseren en hun ambities waarmaken, kortom: gezond ondernemen.

logo ArboNext

ArboNext – Light pakket | Basis pakket | Uitgebreid pakket

ArboNext helpt werkgevers met het bevorderen van de inzetbaarheid van hun werknemers. ArboNext vindt dat arbodienstverlening anders moet voor het MKB.  De verzuimaanpak van ArboNext is gericht op werkhervatting met gerichte acties. ArboNext heeft de ambitie om de belangrijkste schakel te zijn tussen werkgever en werknemer tijdens de preventie- en verzuimbegeleiding. Door duidelijke (re-integratie) adviezen ervaart werkgever de zekerheid van opvolging van de wettelijke verplichtingen. Een vaste verzuimcoach staat altijd klaar om preventie, vitaliteit- en verzuimvraagstukken te bespreken.
Door de privacy wetgeving is oplossingsgerichtheid vanuit een arbodienst belangrijk om werknemers structureel inzetbaar te houden. Zonder tussenkomst van een arbodienst of bedrijfsarts is het lastig om werkhervattingsafspraken te maken. Alleen goed werkgeverschap is niet meer voldoende want werkgevers zijn wettelijk en financieel eindverantwoordelijk. Bij ArboNext weet en begrijpt men dat het lastig is wanneer werkgevers bijna nooit te maken hebben gehad met verzuim. De verzuimcoach van ArboNext verdiept zich eerst goed in de situatie en legt de focus op een veilige en gezonde terugkeer naar werk.
ArboNext beschikt over een landelijk netwerk van bedrijfsartsen en interventionisten zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, psychologen en mediators. 

Logo Richting

Richting – All-in pakket

Richting is een energieke, ambitieuze en groeiende arbodienst met locaties door heel Nederland. Volgens Richting kan arbodienstverlening anders. Sterker nog; het moét anders, omdat het om mensen gaat. Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Gemiddeld kost een zieke medewerker de werkgever €250,- per dag. Richting helpt met het verlagen én laag houden van de gemiddelde verzuimduur. Richting biedt een enorme schat aan ervaring in een sterk verbonden netwerk van topprofessionals. Betrokken professionals die weten wat mensen in beweging brengt. Een goede relatie is volgens Richting belangrijk en zij doen net dat stapje extra om werkgevers en medewerkers verder te helpen op het gebied van verzuim, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Logo Perspectief

Perspectief – All-in pakket

Perspectief is een landelijk opererende arbodienst met een breed scala aan kennis en kunde op het terrein van verzuim. Het is de ambitie van Perspectief om organisaties en mensen optimaal te laten functioneren. Zij maken beter!

Bij Perspectief staat een team van specialisten garant voor een daadkrachtige en professionele benadering en voor het realiseren van duurzame oplossingen met als gevolg een dalend verzuim en lagere kosten.

Perspectief ondersteunt bedrijven met behulp van een integrale, multidisciplinaire aanpak! De experts denken met je mee, zonder daarbij je werknemers tekort te doen. Je ontvangt heldere terugkoppelingen en rapportages zonder medisch jargon. Je krijgt concrete handvatten aangereikt, waardoor er preventief actie kan worden ondernomen.

Perspectief beschikt over een landelijk netwerk van specialisten en garanderen een consult bij de bedrijfsarts in jouw directe regio.

Logo Zorg Van De Zaak

Zorg van de Zaak – All-in pakket

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg en leefstijl met ruim 2750 werknemers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen zij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers. Tot het netwerk behoren gecertificeerde arbodiensten en expertisebedrijven bestaande uit o.a. bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs. Kortom, organisaties die helpen om werknemers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Gecertificeerde, landelijke arbodienstverlener. Zorg van de Zaak heeft een branchegerichte aanpak op gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Dankzij kennis en ervaring in specifieke branches weten zij met welke problemen werkgevers te maken hebben. Samen met de werkgever zorgen ze voor gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn.

12-Jaars WIA-casemanagement

Aan ondernemers die een WGA ERD-verzekering afgesloten hebben, biedt Nedasco een uitgebreider pakket aan met extra begeleiding na de eerste twee jaar van het ziekteverzuim. Deze ondersteuning komt van Be Suitable en helpt de ondernemer om grip te krijgen op zijn kosten en om besparingen te realiseren.

 

Extra dienstverlening bij 12-jaarscasemanagement:

Interventievergoedingen na 104 weken

Als de werknemer van uw zakelijke relatie twee jaar door ziekte uit de roulatie is, komt hij in de WGA-regeling. De verplichtingen van de werkgever stoppen dan echter niet en hij kan ook dan ondersteuning goed gebruiken. De casemanager van Be Suitable adviseert over de interventie die ingezet kan worden en de kosten daarvoor worden voor 100% vergoed door Nedasco. Verder wordt de werkgever volledig ondersteund bij de afhandeling richting de verzekeraar en overige partijen.

WIA-casemanagement

Ook nadat de arbeidsongeschikte werknemer in de WIA terechtkomt, blijft de werkgever verantwoordelijk voor diens re-integratie. De WGA-casemanager van Be Suitable stelt samen met de werknemer een re-integratieplan op waarin vastgelegd wordt welk re-integratietraject het beste is om onder meer de vastgestelde restverdiencapaciteit te benutten.

Juridisch advies

Het kan zijn dat de (ex-)werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. In dat geval kan de werkgever rekenen op juridische ondersteuning van Be Suitable. Er wordt bekeken of er een maatregel of een sanctie met betrekking tot de WGA-uitkering kan worden opgelegd. Ook helpt de jurist met het opzetten van een bezwaar-, een beroep- en klachtenbehandelingsprocedure.

12-Jaars WIA ZW-casemanagement

Heeft uw relatie naast een WGA ERD-verzekering ook een ZW ERD-verzekering afgesloten bij Nedasco? Dan kan hij kiezen voor een 12-jaarscasemanagementpakket met dienstverlening voor eigenrisicodragers Ziektewet. Daarmee zorgt Richting voor begeleiding en behandeling van de werknemer en ondersteuning van de werkgever. Ook de uitkeringenadministratie van de Ziektewet is in goede handen.